Отворено писмо, Част 3

Да разгледаме едно от техните “творения”, кръстовището наречено от шофьорите “филиповски светофар”.

Кръстовището е четириклонно, двуфазно, голямо по площ, проектирано и изпълнено в пресечните точки на “Околовръстен път” и “Филиповско шосе”, които се пресичат под ъгъл от около 30-40°.

Показаните снимки са от 833 до 874 и се намират в папка кръстовище-1 На снимка 833 е показан подхода към него от страна на кв. “Суходол”. Виждат се изградените 3 разделителни острова, 2 от които с доста голяма площ. От снимки 835, и 836, чрез размера на преминаващите автомобили може да се определи площта на острова от страна на кв. “Филиповци”, която е около 150 м?. Снимка 837 ни показва пътен знак “Д1” от тъй наречената група “Д”пътни знаци със специални предписания. За него в Наредба №18 от 23 юли 2001 г. може да се прочете:

Чл.102.(1) Пътен знак “Д1” - “Брой на пътните ленти и посоки за движение по тях” се използва за сигнализиране на пътен участък с две и повече ленти за движение в една посока.

(2) Изображението на пътен знак Д1 трябва да отговаря на следните изисквания:

1. броят на стрелките в знака да съответстват на пътните ленти;

От снимки 837 до 844 може да се види какво представлява лентата за движение направо, има ли изобщо лента за движение надясно и какви препятствия на пътя има там, където би трябвало да бъде. Важно е да се знае г-н Борисов, че кръстовището не е осветено нощно време. От същите снимки, по следите от гуми, може да се види как се “търси” от водачите на автомобили, местонахождението и очертанието на въпросната пътна лента, които и без друго са затруднени от насрещно движещите се автомобили с включени светлини. Забелязва се, че някои се справят по-успешно, а други не.

Да обърнем внимание на снимка 844. “Гениално” проектантско решение. Къде са зоните за престрояване? Къде са зоните за изчакване? Околовръстен път в по-голямата си част е двулентов, както в случая. Вижда се до коя точка целият инзвънредно натоварен трафик се движи в една лента. То и затова задръстването стига до кв. “Суходол”.

Да проследим сега отклонението към ж.к. “Люлин”, видно на снимки 845, 846 и 847. Отклонението е изпълнено като локално платно за десен завой и не е включено към сигналите на светофарната уредба. На първата снимка виждаме, пак следи от гуми, пак “търсене” очертанията на пътя от водачите на МПС. Справилите се с тази задача, обаче се сблъскват с изникналия пътен знак “А18” на зелен фон и озадачаващата заповед под него “пропусни пешеходците!” Какви пешеходци? Къде са? На сигнализирано със светофарна уредба кръстовище ли се намирам? Или не се намирам на такова?

В този момент може би такива въпроси си задава изтерзаният и видял какво ли не шофьор, стискайки решително волана.Да му помогнем и да видим какво пише в Наредба №18 по този въпрос.

Чл.31.(1) Пътен знак А18 “Пешеходна пътека” се използва за предупреждаване на водачите на пътни превозни средства за приближаването на пешеходна пътека между кръстовища, сигнализирана с пътен знак Д17 .

(2) Пътен знак А18 не се използва за предупреждаване за приближаването на пешеходна пътека в кръстовище.

Невероятно, въпросният шофьор има право да се чуди, да проклина и псува виновните според него за това. Горкият човечец. Ако си мисли, че изненадите са свършили, дълбоко се лъже, защото в този момент пред него се изпречва пътен знак Б1 – “пропусни движещите се по пътя с предимство”. Той е с възможно най-големия размер и е комбиниран с пътен знак Г2 - задължително движение надясно след знака, което е видно от снимка 847. Забележете г-н Борисов, водача на МПС в този момент се намира в почти прав участък и почти не забелязва знака Г2, който го задължава да кара из ливадата и затова насочва вниманието си към “пропускане на движещите се по пътя с предимство”. Тук обаче изниква нов проблем. Пътният знак “Б1” не го задължава да спре, а той трябва да се включи към пътната лента, пресичаща кръстовището и свързваща кв. “Филиповци” с ж.к. “Люлин”. Вижда се върхът на острова вляво и под какъв ъгъл трябва да стане това. За да се увери, че отляво никой не идва, той трябва да се обърне на 160° в движение или да спре. И докато се озърта, приближава невидимата линия на пешеходния преход, сигнализиран от светофарната уредба и връхлита перпендикулярно върху пешеходците, които се разбягват като пилци.

Да, г-н Борисов, в тази посока преди пешеходния преход автомобилният поток не се регулира от сигналите на светофарната уредба. Светофарното стълбче се вижда вдясно зад знака на снимка 847 и отблизо на снимка 850. Снимка 848 показва светофарният стълб от лявата страна, който е оборудван с 2 пешеходни секции, осигуряващи пешеходните преходи и 1 транспортна секция, спираща или осигуряваща движението на автомобилите, преди пешеходния преход в посока от ж.к. “Люлин” към “Околовръстен път” и кв. “Филиповци.

Да се върнем пак към нашия водач, движещ се по Околовръстен път и завиващ надясно към ж.к. “Люлин”, който до този момент не е бил подвластен на сигналите на светофарната уредба. Той не би могъл да знае, още по-малко да види, че в даден момент тези пешеходци имат зелен сигнал от светофарната уредба, която би трябвало да им гарантира безопасно пресичане пред автомобилите. Каква изненада за водача на МПС, а и за самите пешеходци, които нищо не проумяват! Хем пресичат на зелено, хем върху тях връхлитат автомобили. Тук обаче, “проектантът” е проявил своята “гениалност”, чудейки се как да излезе от тази ситуация и какво да измисли, той е забучил еднокамерна 300мм. секция със жълта светлина и черен силует на бягащо човече върху нея, на дясното стълбче, срещу погледа на водача. Снимка 850. За времето през което пешеходците имат разрешаващ зелен сигнал, тя мига с интервал 0,5 сек. Наистина “гениално”, ако изключим малката подробност, че никъде в закона и наредбите не се споменава за използването на такъв сигнал. Още повече на такова място. Тук с мъка трябва да проследим мисълта на “проектанта” и да свържем и пътен знак А18, за който разбрахме по-нагоре в текста, че не се използва на кръстовища, с това “изобретение”. Изпаднал в безизходица, именно за това е поставил и табелата под знака с текст “пропусни пешеходците!.

Невероятно! Поради безсилието си да проектира едно издържано във всяко едно отношение толкова отговорно и натоварено кръстовище, на толкова голяма площ, “проектанта“ заповядва на водачите на МПС, какво да правят в неуточнено за тях място.

Г-н Борисов, защо въпросният “проектант” от “Пътностроителна техника” не постави над секцията с бягащото човече табела с надпис “пешеходци!”? Така поне “проектантската” му мисъл ще добие някаква завършеност. Но да продължим с кръстовището и да видим как става завиването наляво, от кв. “Суходол” към кв. “Филиповци”. Ако погледнем пак снимка 834, ще видим цитираният по-горе в текста остров от около 150м?. Вижда се как става десния завой от кв. ”Филиповци” към кв. ”Суходол” и къде се намира върха на острова, пред който се извърша завиването наляво

Пак невероятно “проектантско решение”. Да вкараш лявозавиващите автомобили в центъра на кръстовището и да им сервираш почти обратен завой към кв. ”Филиповци”. Това се вижда на снимки от номер 851 до 858. Автомобилите трябва да завиват наляво под ъгъл от почти 130°. Може да се види какъв е ъгъла при разминаване между правото и напречното направление и наклона на лявозавиващите, надясно от центробежната сила. Разбира се завоят наляво се извършва по различен начин, ако автомобилът е спрял на стоп линията и при разрешаващ сигнал на светофарната уредба предприема тази маневра или навлиза в завоя от т.н. “летящ старт”, на скорост. В този случай центробежната сила го изхвърля извън очертанията на платното, там където би трябвало да се намира тротоара за пешеходци. Както се вижда от снимките такива тротоари не са изградени изобщо, но пред водачите на автомобили се изпречва стълбчето за пешеходната секция и капака на една от шахтите за сигналните кабели на светофарната уредба. Какво се случва на пешеходната секция и шахтата от по-високите и тежки лекотоварни и товарни автомобили може да се види на снимки с номера от 859 до 864. Тук няма смисъл да гадаем как са определени местата на стълбчето и въпросната шахта, защо не са осигурени пешеходците с тротоари, и съобразено ли е всичко това с някакви нормативи. По-интересно е да се знае как би се извършвал този ляв завой при тежки метеорологични условия, сняг, поледица, гъста мъгла и т.н.

Г-н Борисов, това кръстовище е уникално във всяко едно отношение. Не само, че няма такова, с такава организация на движението в цялата страна, но и в цял свят. Би било смешно, ако не е жалко и трагично.

Но да се запознаем с още едно впечатляващо “проектантско” решение на това кръстовище, заимствано от фантастичните филми и далечното бъдеще. Да разгледаме снимки от номер 865 до 871

На снимка 865 се вижда пешеходният преход от страна на кв. ”Филиповци” към коментирания “голям остров”. Той е сигнализиран от светофарната уредба със съответните пешеходни секции на малкото стълбче и на стълба в самия остров. Но забележете, от острова няма друг пешеходен преход в нито една посока.

Възхитително. Може би става въпрос за невероятно научно постижение на “проектанта”, който от скромност не го е обявил на всеослушание. Пешеходците от кв. ”Филиповци” стъпвайки на острова “изчезват” в небитието, благодарение на личните си апарати за “телепортация”. Всичко би било прекрасно, ако “проектанта” улисан в своите си “проектантски дела”, не бе забравил да им ги достави от известното само на него далечно бъдеще. Какво им остава на горките пешеходци. Стъпвайки на острова да няма на къде да отидат. Единият безопасен начин е да се върнат обратно и да използват другият пешеходен преход, който ще ги доведе до цитираните по-горе “изобретения” от сигнали. Замисляйки се за друг вариант, се сещат за напредничавата мисъл на “проектанта”, и му отдават дължимото, чрез мисъл, думи, жестове и т.н. За връщане обратно и дума не може да става, така че те предпочитат да пресекат направо, през лентите на Околовръстен път в зоната на престрояване на кръстовището, към блоковете на ж.к. ”Люлин”. От снимки 867 и 868 се вижда каква утъпкана пътека в тревата са направили към тях. От ширината на пътеката и състоянието и може да се прецени, колко голям е пешеходният поток и какви живото-застрашаващи пресичания се извършват на това място. А на снимки 870 и 871 може да се види как става това.

Г-н Борисов, няма да коментирам снимки 872, 873 и 874 за начина на изпълнение на островите, как са монтирани съответните пътни знаци и табели, къде би трябвало да се намират зоните забранени за движение пред островите, изпълнени с маркировка, на какви нормативи трябва да отговаря всичко това и т.н. Не зная дали осъзнавате, Вие и “институциите”, това което Ви показвам чрез тези снимки, но трябва да се разбере едно, достигнато е дъното. По този повод ще Ви задам още няколко въпроса:

- Знаете ли колко струва изпълнението на това кръстовище за данъкоплатците?

- Колко е платила Столична община на “пътните строители” от “Пътно строителна техника”?

Знаете ли, че всяко кръстовище лесно може да се остойности? Така може да се разбере с колко пъти е завишена истинската му стойност и каква част от тези средства е отишла по “предназначение”.

- Кръстовището има ли изобщо проект?

- Ако има, кои институции са го съгласували?

- Коя комисия е приела “обекта” и кои са участниците в нея?

- Защо никъде няма тротоари за пешеходците?

- В Акт 16 има ли забележки на комисията към изпълнителите и изпълнението?

- Кой е издал разрешението за ползване и от коя дата е то?

- Застрашава ли това кръстовище участниците в пътното движение?

- При преминаване през това кръстовище пешеходците имат ли някакви права?

- Ако се случи ПТП, “проектантът” ще носи ли отговорност за това?

- Има ли някакви писмени сигнали от Ваши “специалисти” по този въпрос?

- Началникът на направление “Организация и безопасност на движението” г-н Петър Несторов, има ли мнение по въпроса и какво е то? Защото един от съгласувалите проекта трябва да е той.

Едва ли ще ми отговорите на тези въпроси г-н Борисов, защото както казвате: “..... за това си има специалисти”. И може би сте прав. На тези въпроси трябва да отговори и зам. кметът по “Транспорт и комуникации” - Велизар Стоилов. Той трябва да отговори и как смята според него, това кръстовище има ли нещо общо със “здравия разум” или не? Между впрочем “проектантът” на “Пътно-строителна техника” да не би да е расист? В цялото изпълнение на кръстовището има ли някакъв скрит замисъл за “етническо прочистване”?

Следва >>