Отворено писмо, Част 1

Г-н Борисов,

Казвам се Ангел Рангелов. На 56 години съм. Роден съм и живея в София. Подробна информация ще Ви дам в края на писмото. Повод да Ви пиша в тази форма е мое писмо с Изх. 61 от 26.04.2006 г. с копие до Вас и вх. № 2600-2488/28.04.2006г. на Столична Община (СО), съответния отговор до мен на СО с индех 2600-2488/17.05.2006 г. от името на зам. кмета Велизар Стоилов, както и участието Ви, като водещ на предаването “лице на заем” в “Шоуто на Слави”.

В споменатото по-горе писмо отговор на СО се говори за организиране на официална среща, в която аз да представя доказателства за коментираните преди това проблеми. Цитирам извадка от него:

“Дълбоко уважаваме личната позиция на г-н А. Рангелов, но да уронваш престижа на проектанти, служители на Столична община, НПП-КАТ при СДВР и “СКГТ – София” ЕООД, като ги обвиняваш в бездействие по проблемите свързани с организацията и безопасността на движението, считаме най-малко за некоректно. В тази връзка настояваме на тази среща г-н А.Рангелов да представи конкретни места и кръстовища на територията на гр. София, за които пише, че има противоречащи се и взаимно изключващи се пътни знаци, неработещи и опасни светофарни уредби, причинили не малко трагични инциденти с участниците в пътното движение, кръстовища в противоречие с всякакви нормативни уредби и здравия разум”.

Тъй като такава среща не беше организирана вече почти една година от тогава, а зам. кмета настояваше за доказателства, аз ще ги представя на Вас, както и на институции и длъжностни лица, пряко или косвено имащи отношение към коментираните проблеми. Първите осем копия от настоящето отворено писмо са комплектовани с частичен снимков материал, за да могат адресатите по-лесно да се ориентират в проблематиката. На всички останали - писмото ще бъде комплектовано само с диск.

Проблемите, които засягат цитираните писма се задълбочиха и влошиха многократно. Най-озадачаващо е, че зам. кмета Велизар Стоилов изобщо ми отговори по този начин. Едва ли лично е писал писмото, но неговият подпис стои отдолу. Не би трябвало с такава увереност да защитава когото и да било. Това означава, че самият той е много далече от тази проблематика или има нездрав интерес проблемите да не се решават, а точно обратното, да се влошават.

В “Шоуто на Слави”, Вие г-н Борисов, признахте в ролята си на водещ пред не малката зрителска аудитория, че не разбирате от много работи. Но за областите, които нe разбирате, Вие сте си избрал и работите със съответните специалисти. Би било интересно да се разбере по какъв критерий сте ги избирали или просто ги задържахте от Вашия предшественик. Някои възлови фигури от обкръжението на предишния кмет Стефан Софиянски също задържахте при Вас. Разбираемо е. Може би разчитахте на професионализъм и натрупан опит от предишното ръководство? Не знам, това ще стане ясно по-нататък в писмото. С това си изказване обаче, Вие поехте отговорността за действията или бездействието на Вашите служители в общинската администрация, както и за техния професионализъм. Затова смятам, че имам основание да представя исканите доказателства и то не само за цитираните в писмото проблеми. Позволявам си да направя един фото анализ за облика и състоянието на София, на която Вие сте кмет и която управлявате. От него ще добиете представа за някои елементи от градската среда, чиято поддръжка и състояние придават облика на всеки съвременен град, както и за организацията и безопасността на движението. С тези елементи всички ние се сблъскваме ежедневно по Софийските улици и дотолкова сме свикнали с тях, че не ни правят впечатление, главно поради липсата на критерии за сравнение.Именно за това, показвайки различни аспекти от заобикалящата ни действителност, ги сравнявам с подобни от страните в Европейския съюз и целия свят.Не трябва да забравяме, че почти 6 месеца вече сме европейци или поне би трябвало да се чувстваме като такива.

Г-н Борисов, София не е само фасади от известните на всички сгради на хотел “Шератон”, “ЦУМ”, бившия “Партиен дом”, “Централна баня”, “Народното събрание”, Университета”, “Народния театър”, храм-паметник “Александър Невски”, “НДК”, новите хотели или офис-сгради, както се представя по фото-галериите в Интернет мрежата. Гледната точка трябва да бъде много по-ниска. Там където се движат ежедневно хилядите столичани.

Може би ще си зададете въпроса защо Отворено писмо и какво законово основание имам за това? Ще Ви отговоря. Отворено писмо, защото копия от него ще получат всички институции имащи отношение по тези проблеми или пряко зависещи от тяхното влияние, както и главният прокурор на Република България. Отворено писмо, защото проблемите изложени в него, засягат всички граждани на Столицата, за която Вие отговаряте и защото не искам то да потъне някъде в незнайно чекмедже на секретарка, както се случва обикновенно. Смятам, че под тази форма все пак Вие ще трябва да се запознаете с него.Колкото до законовото основание, то ми е дадено от Конституцията на Република България.

Ще започна малко отдалеч и ще Ви напомня, че определението за конституция е:

“Основен закон на държавата, който определя устройството й, избирателната система и правата и задълженията на гражданите”.

В член 5. ал.1 четем:

“Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да и противоречат”.

Ал.2 уточнява:

“Разпоредбите на конституцията имат непосредствено действие”.

Член 39. ал. 1 казва:

“Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин”.

Член 55. определя:

“Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда”.

(това трябва да се знае и да се помни от всички !!!)

Не трябва да се забравя също, че Президент, Правителство, Парламент, изпълнителна, законодателна власт и т.н. са се заклели пред тази конституция, която важи за целия Български народ в еднаква степен.

Тук трябва да си припомним някои термини, които не трябва да се забравят в една правова държава, за каквато претендираме, че сме.

Според Български тълковен речник:

ДЪРЖАВА Е:

“Политическа форма за организиране на обществото, начело с органи за осъществяване на всички власти – изпълнителна, законодателна, съдебна, както и територията, върху която се разпростира тази организация”.

ОБЩЕСТВО Е:

“Съвкупност от хора, които са обединени от общи интереси, произход, положение и др.”

СТОЛИЦА Е:

“Главен град в страна, в който се намират органите на държавната власт – парламент, президент, правителство”

Стандарт е:

  1. “Типово изделие, служещо за образец на други, които трябва да му съответстват по качества, вид и др.”
  2. “Държавен документ, който определя изискванията към стоките, изделията и др.”

Трябва да отбележа, че ако за някои изделия, стоки, материали и др. липсва Български държавен стандарт (БДС) или е отменен, то за действащ се приема съответен от Евронормите (EN), или техните директиви.

Г-н Борисов, официалния сайт на Столична община в Интернет е много интересен за разглеждане. От него може да се получи крайно любопитна информация за структурата на администрацията и нейните дейности. Какво имам в предвид?

Вие встъпвате в длъжност и сте кмет на София от 10.11.2005 г. Още тогава под официалната Ви снимка можеше да се прочете следният текст, който седи и до днес : “Ще бъда кмет на всички Софиянци - независимо дали са гласували за мен или за Татяна Дончева”. Много скромно и неангажиращо. Никакви обещания. Няма и намек за това какво бихте направили като кмет за разлика от Вашия предшественик Стефан Софиянски, чието мото през дългия му мандат беше: “София – столицата на Република България – ще продължи да бъде Градът, който “расте, но не старее”. Ето това е обещание, г-н Борисов. Направо звучи като закана. Въпросът - кой точно е растял през това време, под каква форма, на чий гръб и за чия сметка, все още витае из дебрите на Софийска прокуратура, но това е друга тема. За да стигнем до същността на това писмо ще ни трябва още малко фактология. Ще я почерпим пак от споменатия по-горе официален сайт на СО. Разхождайки се из него попадаме на отредената страница на “Специализираният общински приватизационен фонд” (СОПФ) и по точно към неговия съвет за управление. Страницата започва и изглежда така:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

СЪВЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД – СУСОПФ

 

ИНВЕСТИЦИИ В ИНТЕРЕС НА СТОЛИЧНОТО НАСЕЛЕНИЕ

(Изключително интересно!!!)

По нататък в текста се говори, че е положено началото на редица инициативи, предимно свързани с изграждане на институции като:

“Общинска банка” АД;

“Егида-София” ЕАД – общинска охранителна фирма;

“Общинска застрахователна компания” АД;

“Софийски аптеки” ЕАД;

“Български пенсионен фонд” АД.

Разбираме също, че средствата на фонда са позволили участието на Столична община в публично – частни партньорства, като в случая с “Международен изложбен център”, “хотел Хилтън” и др. По-нататък в текста четем: “Постигнат бе пряк ефект върху архитектурата на града, неговите символи и градския дизайн”. Били са финансирани и проекти, като възстановяване на черквата “Св. София”, Ротондата “Св. Георги”, Централната минерална баня, Метрополитена, градските подлези и предгаровият площад и др. По-нататък пише какъв ефективен принос в подобряване урбанистичните характеристики на столичния град е финансирането и съучастието на Столична община в проекта на UNDP и Министерството на труда и социалната политика, в цялостната подкрепа на инициативите, намерили израз в проект “Красива София” и т.н.

Да, г-н Борисов, предимно “инвестиции за изграждане на институции” все в интерес на столичното население. А то населението и хабер си няма от постигнатите успехи на общинската администрация, защото ежедневно ходи по Софийските улици. За какво подобряване на урбанистичните характеристики се говори? За каква “Красива София” става въпрос, която вече се води Европейска столица, поне на хартия? Но да погледнем фактите. Ще започна от по-простите неща, касаещи облика на София, към по-сложните като:

Организацията и безопасността на движението, която има отношение към:

Чл. 7. от КОНСТИТУЦИЯТА, който гласи:

“Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица”

В Чл. 28 се казва:

“Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление”

Да видим сега как се прилага съдържанието на цитираният по-горе Чл. 55 от конституцията към заобикалящата ни действителност, примерно на снимки 010 и 015. Така изглеждат стълбовете от контактната мрежа и уличното осветление. Снимките са от центъра на София и са с номера от 001 до 022 в папка стълбове на приложения диск. Направени са в периметъра:

Това са само 22 снимки. Уверявам Ви, че стълбовете в цяла София, там където минават хора, изглеждат по този начин. Да не говорим как изглеждат в горната си част. Не са виждали боя поне от 20 години.

Представените снимки 027и 033 са направени също в описаните по-горе отсечки и се намират в папка капаци. Показаните стълбове са без предпазни капаци на захранващите кабели. Отново масово са в това състояние. Г-н Борисов, това вече е безхаберие, граничещо с престъпление. Попитайте Вашите специалисти по силата на кой норматив и стандарт, по коя наредба или закон може да съществува стълб в такова състояние. А това е зона “Център”. Имаше вече случай на загинало дете. Всички помним и трагичния случай с фонтана на пл.”Славейков”. Отговорността за тази дейност би трябвало да носят 2 фирми и то, разбира се, общински. Едната е “Улично осветление” ЕАД, а другата “Столичен електротранспорт” ЕАД. Влиза ли в задълженията им ремонта и поддръжката на тези съоръжения?

Тук бих могъл да Ви задам още един любопитен въпрос. Имате ли представа, дали второто дружество има поне 100 метра собствен релсов път или контактна мрежа? Дадени ли са различни отсечки от тях за ремонт и поддръжка на частни фирми за определен период от време или не? Този въпрос бихте могли да изясните и със зам. кмета по “Транспорт и комуникации” – Велизар Стоилов. Между другото, липсващите капаци, както се казва, не са от вчера. Отворите са пълни с хартии, пластмасови чашки, фасове и всякакви боклуци. Разгледайте внимателно снимки 035, 035a и 036, 036a. Единият стълб е на пл.”Македония” и на него са монтирани секциите от светофарната уредба. Множеството кабели в отвора са захранващите към секциите и са непрекъснато под напрежение 220 V. Другият стълб е на бул. “Панчо Владигеров” и бул. “Европа” в ж.к. “Люлин”, т.е. не само в центъра е така.

Най-шокиращи са обаче снимки с номера 031, 032a и 032 направени на бул.“Мария Луиза”. КАБЕЛИТЕ, КОИТО СЕ ВИЖДАТ, СА ЗАХРАНВАНЕТО НА СВЕТЛИННАТА УКРАСА, МОНТИРАНА НА ОБТЯЖКИ МЕЖДУ СТЪЛБОВЕТЕ НАПРЕЧНО НА ПЪТНОТО ПЛАТНО. Там, където има светлинна украса захранването е осъществено по този начин, с външни кабели. Когато работи тази украса, по тези висящи на 60см. от нивото на тротоара “КАБЕЛЧЕТА” г-н Борисов, достъпни до ръцете на най-малките деца, има 220 V. Това е безумие !! Разбира се, далеч съм от мисълта, че някой от общината е монтирал и захранил тази украса. Това е някоя фирма “спечелила съответния конкурс” може би. Но контролът по изпълнението и разрешението за ползване със съответния протокол трябва да е извършено от Вашите специалисти. Трябва да знаете, че ако се случи инцидент, това няма да бъде нащастен случай. Ще поемете ли предварително отговорността? Ще посочите ли конкретно име за виновник и то публично?

На снимки с 043, 046, 052, 053, 054, 055 има кръстовища, улици, тротоари, спирки и др., но от Европа. Те се намират в папка Европа стълбове. Да забелязвате някъде нещо залепено? Обърнете внимание на снимки от 056 до 067. Има и такива стълбове. А на снимка 068 са хората, които се грижат за това. Коментарът е излишен.

Но да се върнем към нашата родна столична действителност. На показаните снимки 069 и 073 има улична касета и фасада. Всички касети в София независимо дали са на Електроразпределение, БТК или някой друг, изглеждат по този начин и се намират в папка касети-стени.

Невероятна красота нали? Интересното тук са снимки 087 и 088. Това е човек, който разлепва рекламни материали. Както може да се види, той има цяла кофа с лепило и количка с реклами. Знаете ли, г-н Борисов, че фирмите разпространяващи тези материали плащат около 20 лв. на ден на такива хора. Една проста сметка показва, че за 21 работни дни примерно те ще вземат около 420 лв. Никой не знае колко са тези хора, но облика на София показва, че не са малко. Ако обърнете внимание на снимка 088a и 022 от папка стълбове, ще видите какво пише на показаните надписи : “ЛЕПЕНЕТО ЗАБРАНЕНО! Глоба 500 лв. Ст. Община”.

Прекрасно. Това трябва да е заповед и поне така звучи. Излиза от Столична Община, но визира Вас. Вие сте кмета. Вие издавате заповеди. Знаете ли, че на всеки плакат, афиш, листовка или на каквото и да е, има адреси, телефони за връзка или конкретни публични личности.

Но какъв е този парадокс? Погледнете снимки 082a и 082b. Столична община спонсор ли е или не, на Деси Тенакеджиева? Този афиш сигурно е с немалък тираж. Но даже да е само в 500 броя, това означава 500 бр. стълбове, стени или касети, да са “разкрасени” по този начин. И какво се оказва, има фирми и лица, които плащат, включително Столична община, за да се замърсява и съсипва облика на София, без да ги е грижа, че кметът Бойко Борисов е издал някаква си заповед. Само от един стълб по силата на тази заповед общината може да прибере глоби между 3000 и 5000 лв. Колко стълба има в София? А колко касети има? Колко стени и фасади? Това са огромни суми. Друг е въпросът - имате ли воля и кураж да съберете тези пари. Знаете сигурно, че в цивилизованитe страни по света има телефони, на които при обаждане за най-малкото нещо се реагира светкавично и глобите са впечатляващи. Разбира се, не трябва да забравяме хората, които носят отговорност за това от Вашия екип. Но конкретни дирекции и имена ще посочите Вие.

Продължаваме нататък. Погледнете снимки 107 и 127 те са част от снимките в папка тротоари, капаци на шахти. Тук ще видите снимки от 089 до 171. Снимките са направени на споменатите в началото отсечки, както и на ул. “Пиротска” в частта “Женски пазар” – бул. “Мария Луиза”, също и по бул. “Дондуков”. Трябва да знаете г-н Борисов, че показаното не е всичко. В тези отсечки могат да се направят хиляди снимки, но коментара ще го оставя на Вас. Обръщам Ви внимание на снимка 163. Така изглежда “качествено” изпълнение от “тактилни плочи” съгласно:

Наредба 6от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

Също така и за снимки от 164 до 171. Така изглежда търговската част на ул. “Пиротска”. Това беше част от проекта “Красива София” наUNDP и Министерството на труда и социалната политика, цитиран по-горе и за който бяха похарчени немалко средства.

Забележете пътните знаци от тези снимки и паркираните автомобили!!!

Съгласно приетата от Столичен общински съвет Наредба за организация на движението на територията на Столична община с решение №332 по протокол №48 от 19.05.2005 год. доп. и изм. с Решение №709 по протокол №88 от 28.09.2006 год., може да се прочете:

Раздел 7.

Ограничения на движението на ППС

Чл. 28 /1/ Забранява се:

5. Влизането на ППС:

а/ по ул. “Пиротска” в участъка между бул. “Княгиня Мария Луиза” и бул. “Ст. Стамболов” – от 09.00 до 21.00 часа;

Ако се обърнем пак към Български тълковен речник ще прочетем:

Закон е:

Определение: “Нормативен акт, постановление, наредба на държавната власт за уреждане обществено-правните отношения между гражданите в една страна”

Какво имаме тук? Привилегированост, недосегаемост, наглост, незачитане на законите, подигравка над пешеходците, унищожаване на направеното по горе-споменатия проект за стотици хиляди левове или корупционна практика от страна на полицията, която обикновенно стои в началото на търговската част от страна на бул.“Ст. Стамболов”. А може би в Софийска община цари пълен хаос, безотговорност, непрофесионализъм и никой не знае какво трябва да прави. Но за това ще стане въпрос по-нататък.

Погледнете снимка 171. Улицата е изписана и на латиница. Защо ли? А Камелия Тодорова радостно ви маха с ръце, г-н Борисов, и почти казва: “Кмете, Кмете-е-е-е”.

Между другото само това парче стена в изражение на глоба е около 10 000 лв. Идете и вижте.

Сега обърнете внимание на снимка 172 и 181, те се намират в папка познай. Коренна разлика от предишните снимки, нали? Съвсем по европейски е. Сигурно ще познаете, че това е оформлението на пространството около магазин “ЦУМ”. Няма да насочвам вниманието Ви към всеки детайл, направо е като красив оазис. Въпреки всичко обърнете внимание как изглеждат съществуващите стълбове от улично осветление на фона на останалите и трасетата от “тактилни плочи”, предназначени за незрящи граждани. Да-а, г-н Борисов, но това не е заслуга на Столична община, за съжаление.

Да се спрем на снимки 205 и 215. Те са част от папка тротоари по света. Тук са снимки от 182 до 233. Може да добиете представа как изглеждат тротоари, пешеходни зони и малки улички със всякакви настилки. Погледнете снимка 228. Посочете ми къде в София младежи могат да седнат по този начин на паваж. Струва ли си да говорим изобщо за чистотата?

Погледнете сега снимки 249, 254 и 263 част от папка шахти по света. В нея са събрани снимки от 234 до 264. Знаете ли, че по света капаците на тротоарните шахти отдавна са се превърнали в изкуство и хората колекционират техни снимки. Както се вижда има и цветни капаци, и то милиони разновидности. Кой от кой по-оригинален и красив. Разбира се това е в Азия, а те не са европейци.

Да продължим със София. Снимки 284 и 303 се намират в папка пътни шахти, дупки. Тук снимките са от 265 до 315. И тези снимки са от прословутия “Център”.

Снимка 298 е от ул. “Алабин” – бул.”Витоша”. Обърнете внимание на снимка 308. Това, което се вижда около дупката, е масло от картери на автомобили. Хората са се опитали да я запълнят с каквото могат.

Снимки от 309 до 312 са на капаци на отводнителните шахти по новоремонтирания бул. “Мадрид”. Няма да коментирам. Нито ще коментирам качеството на полагане на асфалта. Но ако минете с кола от паметника “Левски” по бул. “Янко Сакъзов” и продължите по бул. “Мадрид” до ул. “Черковна”, ще разберете колко равно е положен той. Качественото изпълнение от фирмите изпълнители, както Вие обявявахте многократно по медиите, се състои от различни компоненти, г-н Борисов.

Но Вие сте пътували по Европа и света, трябва да знаете как изглежда равно положен асфалт.

По отношение на отводнителните шахти обърнете внимание на снимки от 313 до 315. Колкото и учудващо да е, но те са се запазили от 40-те години. Били са монтирани в бордюрите към тротоарите. Забележителното е, че продължават да функционират. Не са затлачени с пясък, пръст и всякакви боклуци. Е, тук Вашите специалисти могат да помислят, защо е така. Между другото в повечето страни по света този тип шахти се изпълняват именно по този начин.

Знаете ли г-н Борисов, че съществува специален сайт за дупките? Да, колкото и чудно да Ви е, той се намира на адрес: www.dupkite.com Направен е много добре и то не от скоро. Допълва се непрекъснато. Там са показани дупки по пътищата от цялата страна, както и от София. Разгледайте галерията с дупки Софиянки. Направо ще се ужасите.

Как изглежда това по широкия свят може да видите на снимки 319 и 331 в папка пътни шахти по света. Там са снимки от 316 до 341. Не смятам да ги коментирам.

Погледнете снимки 376 и 384 от папка трамвайни линии. Там са събрани снимки от 342 до 385. Направени са пак в центъра с изключение на 361 и 362 от бул. “Ломско шосе”, който изглежда изцяло по този начин. Тук му е мястото да се консултираме с някои закони, правилници и наредби като:

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

Чл. 1 ал. 2 “Целта на този закон е да се опазват животът и здравето на участниците в движението по пътищата, да се улеснява тяхното придвижване, да се опазват имуществото на юридическите и физическите лица, както и околната среда от замърсяването от моторните превозни средства”

“ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА”

Чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за движение по пътищата.

Чл. 6. Юридическите и физическите лица, които стопанисват пътя са длъжни:

т.4. Да вземат своевременно мерки за отстраняване препятствията по пътя и за осигуряване на условия за безопасно движение.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този правилник:

т.19. “препятствие на пътя” е нарушаване целостта на пътното покритие, както и предмети, вещества или други подобни, които се намират на пътя и създават опастност за движението.

НАРЕДБА 1 – ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - министерство на регионалното развитие и благоустройство от 17.01.2001 г.

Чл. 2 ал. 1. Организирането на движението по пътищата трябва да осигурява:

т. 1. бърз, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари;

т. 2. удобство на участниците в пътното движение;

т. 3. ефективно използване на пропускателната способност на изградената пътна мрежа и нейното обзавеждане.

“ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА”

§ 1. По смисъла на наредбата:

т. 1. “Стопанин на пътя” е собственикът или администрацията, която управлява пътя.

т. 2. “Път” е всеки отворен за обществено ползване път и улиците в населените места.

Г-н Борисов, Вие не сте компетентен в тази област, но зам. кмета по Транспорт и комуникации – Велизар Стоилов би трябвало да е. Знае ли той, че при скорост от 40 км/ч. автомобилът се движи с 11м. сек.? Това много или малко е според него? За избягване на “препятствие на пътя” не се ли налага рязка смяна на посоката на движение на автомобила? При интензивен автомобилен трафик какво става? В противен случай се пукат гуми, изкривяват джанти и се разбива предница. Но статистика за катастрофите в София ще приложа по-нататък.

Ако се обърнем пак към ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА Глава 5 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖБИТЕ ЗА КОНТРОЛ, ще прочетем:

Чл.165.(1) Определени от министъра на вътрешните работи служби:

  1. ......................
  2. При необходимост регулират движението по пътищата.
  3. 3. Следят за състоянието на пътя и пътните принадлежности и предупреждават писмено собствениците или администрацията, управляващи пътя, за отстраняване на установени неизправности по тях.

В глава 7 на същия закон, която се отнася за административно наказателната отговорност, ще прочетем:

Чл.178 (1) Наказва се с глоба от 100 до 1 000 лв.:

Ал.7. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г.) длъжностно лице, което не е взело своевременно мерки за отстраняване или сигнализиране по установения начин на препятствие на пътя или неизправност на пътните принадлежности, които могат да застрашат безопасността на движението.

Г-н Борисов, малко по-нагоре изяснихме вече какво е препятствие на пътя и какво е път. Колкото до пътните принадлежности ще говорим по-нататък. Според Вас, кои са “собствениците или администрацията, управляващи пътя”? Има ли изобщо някой или някои, които да се чувстват такива? Бихте ли коментирали това? Или някое “длъжностно лице” от някоя институция, на която съм “уронил престижа” ще коментира?

Следва >>