Отворено писмо, Част 9

Ще Ви насоча вниманието г-н Борисов, към още един “странен” факт. Това са тъй наречените таймери за обратно броене или броячи. Те показват оставащото време от червения и зелен сигнал и са показани за информация, със снимки от 984 до 989 в папка таймери.

Поискайте от Вашите “специалисти”, както и от контролните “институции”, ангажирани с тези дейности, да Ви докажат, къде в Eвропа в момента, се използват такива броячи, освен за пешеходните фази.

Знаете ли, че преди доста години беше доказана тяхната вина за увеличения брой на пътни инциденти по кръстовищата и бяха свалени от употреба. Трябва да знаете, че катастрофите в София, станали на кръстовища, при което някой от автомобилите е ударен отзад, в 80% от случаите са по вина на тези броячи. Всеки би могъл да си обясни защо.

Защо тогава сме свидетели на непрекъснато увеличаващия се техен брой по Софийските кръстовища? Ами много просто. Един такъв брояч Австрийско производство се купува в момента и то в София за 650лв. без ДДС.

Споменатата по-горе фирма концесионер, която се занимава с тази дейност на територията на София и е под прякото ръководство на зам. кмета Велизар Стоилов, ги фактурира към СО на двойна цена. Но не оставайте в заблуждение. Те не използват цитираните броячи, а такива производство на Пловдивската фирма, с която осъществяват съвместната дейност за подръжка на светофарите. На каква цена ги получават не се знае, но платимата цена от СО е факт.

Имате ли представа г-н Борисов, каква е общата бройка на монтираните в София броячи? Сигурно нямате, но зам. кмета със сигурност би трябвало да знае. Ето я една от многото далавери, за сметка на имуществото, здравето и живота на участниците в пътното движение.

Тъй като бяхте главен секретар на МВР г-н Борисов, как според Вас би могло да се класифицира такова деяние от което се търси само финансова изгода без да се взема в предвид, че застрашава живота и имуществото на водачите на автомобили ?

Бих могъл г-н Бойко Борисов, да направя стойностна оценка на коментираните до тук обекти, но защо да го правя? При наличие на Столичен инспекторат? Със всичките му отдели, функции, права, задължения и т.н. И на кого трябва да доказвам отново и отново безхаберието и неефективността на общинската администрация? Тя разбира се е ангажирана и ефективна когато трябва, но само в своя полза.

Затова няма да остойностявам въпросните обекти, а ще Ви предоставя цените на някои основни периферни съоръжения, които могат да бъдат закупени в София понастоящем и които са използвани, и от подчинената на зам. кмета Велизар Стоилов “Пътно строителна техника”. Едни от тези периферни съоръжения са светофарните секции с цени без ДДС както следва:

Светофарни секции тип “Мондиал” 220V с ел. крушка и комплект закрепващи конзоли:

 

Транспортна светофарна секция ø300 мм. - 330лв.

Транспортна светофарна секция ø200 мм. - 228лв.

Пешеходна светофарна секция - 260лв.

 

Светодиодни светофарни секции тип “Футурлед - 3” 230V и комплект закрепващи конзоли:

 

Транспортна светофарна секция ø300 мм. - 790лв.

Транспортна светофарна секция ø200 мм. - 688лв.

Пешеходна светофарна секция - 516лв.

Таймер за обратно броене - 650лв.

 

Цени на стълбове за светофарни уредби, основи, конзоли които могат да бъдат закупени от производители:

Стълб светофарен прав - 315лв.

Стълб ø133 мм. с Н= 5400 мм. и пета 400/400/16 мм. - 495лв.

Метален фундамент 400/400/16 мм. - 119лв.

Рамо за св. стълб L= 2500 мм. - 227лв.

Рамо за св. стълб L= 3000 мм. - 263лв.

 

Както се вижда г-н Борисов, това е достатъчно да се направи сравнение на какви цени се купуват или биха се купили споменатите съоръжения, и на какви цени се фактурират след това към СО. Би могло по този начин да се сметне грубо и да се видят параметрите на истинската стойност на изградените от “пътните строители” обекти. Та нали СО е пълна все със “специалисти” и това е тяхно задължение? Нали така трябва да заслужат заплатите си, които получават благодарение на всички Софиянци. Да не говорим, че както е известно и в Софийски градски съд (СГС) има списък с вещи лица. Те са експерти в най-различни области. Тези от тях които имат специалност в тази сфера биха могли да направят количествена оценка на всеки изграден от “пътните строители” обект и да я остойностят. Тогава ще се видят разликите и какъв е интереса, за да се изграждат светофарни уредби на най-неподходящи места.

Нима столичани трябва да бъдат заложници за интересите на Старозагорско “сдружение”, “холдинг”, “групировка” или каквото и да е там, част от които са, както претендират и “Пътно строителна техника”?

Този въпрос би имал смисъл ако се знаеше, кой всъщност управлява Столична община?

Г-н Борисов, имам един елементарен въпрос към Вас. Вие като кмет на София, почти 18 месеца, имате ли представа за “далаверите” в общината и как се източват общинските средства под най-различни форми? Да не забравяме, че за тези 18 месеца много материали се изписаха и представиха по медиите, в интернет пространството, но без какъвто и да е явен резултат и последствия за когото и да било.

Въпроса според мен е интересен, защото ако нямате представа, говори много лошо за Вас и показва, че не ставате за кмет. В другия случай, ако знаете какво става то или и Вие участвате, или не можете да се справите със ситуацията, което ни довежда пак до горния извод.

Да разгледаме сега други едни факти г-н Борисов, толкова жестоки поради самото си съществуване, че каквото и да се каже в никакъв случай не би променило убийственният им характер.

Но преди това да се консултираме с Наредба № 1 от 26 май 2000 г. за проектиране на пътища с нейния Чл.4. и Норми за проектиране на пътища към него, с Наредба 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка, и Наредба 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

 

В Наредба №1 - Норми - Част втора, Раздел II

Елементи на пътното платно може да се прочете:

Чл.50.(1) Елементите на пътното платно са, както следва:

1. платно за движение;

2. ленти за принудително спиране;

3. средна разделителна ивица;

4. отделителни ивици (при необходимост);

5. пешеходни и велосипедни алеи(при необходимост);

6. банкети.

(2) Платното за движение включва лентите за движение и водещите ивици.

Чл.51. Размерите на отделните ленти на пътното платно се определят съобразно габаритните размери за приетия за еталон автомобил, страничните отклонения от идеалната ос при движение, безопасното разстояние при разминаване и изпреварване, свързани със скоростта, оптичното възприемане, съображенията, свързани с безопасността, и конструктивни изисквания.

Чл.55.(1) Водещите ивици ограничават платното за движение и въздействат оптически за правилното възприемане на края на платното за движение и развитието на пътя.

(2) Широчината на водещите ивици се приема 0,75 (0,50) м. -при автомагистрали, 0,50 (о,25) м. - за пътища I клас и 0,25 м. – за останалите класове пътища.

Чл.59. Банкетите са конструктивно необходими за укрепване края на настилката на платното за движение или на ивицата за принудително спиране, както и за поставяне на водещи, предпазни и сигнални принадлежности на пътя. Тяхната широчина се приема, в зависимост от класа на пътя, от 1,00 до 2,00 м. При пътища от по-нисък клас банкетите служат и за принудително спиране.

 

Наредба №2

Глава втора

Елементи на пътната маркировка и правила за използването им

Раздел I

Надлъжна пътна маркировка

Чл. 10.(1) Надлъжната пътна маркировка се състои от линии, нанесени успоредно на оста на пътя, и се използва за очертаване на пътните ленти, на които е разделено платното за движение, и на неговите граници.

Чл. 17. Водещите линии са три вида: крайна, заустваща и шлюзова линия, и се изобразяват съгласно приложение № 5, позиции “б”, “в”, “г” и “д”.

Чл. 18.(1) Крайната линия се използва за очертаване на границите на платното за движение за подобряване на зрителното възприятие на водачите на пътни превозни средства и за ефективно използване на пътните ленти. Тя може да се изпълнява с единична непрекъсната линия или с единична прекъсната линия.

(2) Крайната линия се нанася по цялата дължина на участъците между пътните кръстовища и пътните възли.

Глава трета

>Използване на пътната маркировка

Раздел I

Пътна маркировка на път в прав участък без ограничения

Чл. 43.(1) При двулентов двупосочен път в прав участък с осигурена видимост в двете посоки на движение за отделяне на пътните ленти се използва единична прекъсната линия М3 съгласно приложение 26. Тя се нанася по оста на пътя.

 

Наредба №18 – Тук ще разберем значението на един много важен в нашия случай пътен знак“А14”

Глава първа

Общи положения

Раздел I

Основни изисквания

Чл. 1. С наредбата се определят видовете пътни знаци и другите средства за сигнализиране на пътищата, както и условията, редът и правилата за тяхното използване за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване.

Чл.2.(2) В зависимост от предназначението си пътните знаци са:

1. предупредителни пътни знаци за опасност група “А” съгласно приложение 1;

Глава втора

Изисквания при поставянето на пътни знаци

Чл.9.(1) Пътните знаци се поставят от дясно на платното за движение, с лицевата си страна срещу посоката на движение, така че да не се закриват от други пътни знаци, препятствия, съоръжения или принадлежности в обхвата на пътя на място, което осигурява:

1. своевременното им разпознаване и възприемане от участниците в движението през деня и през нощта;

Чл.14.(1) Пътните знаци трябва да са видими от разстояние, което позволява на водача своевременно да предприеме действия за осигуряване безопасността на движението.

Глава трета

Използване на пътните знаци

Раздел I

Предупредителни пътни знаци за опасност група “А”

Чл. 20.(1) Предупредителните пътни знаци за опасност се поставят преди опасния участък на разстояние както следва:

1. от 50 до 100 м. – в населени места;

2. от 100 до 150 м. – извън населени места;

(4) При необходимост от сигнализиране на опасност по дълъг пътен участък дължината на участъка се указва с допълнителна табела Т2.

И сега за самия пътен знак:

Чл.27.(1) Пътен знак А14 “Опасен пътен банкет” се използва за сигнализиране на пътен участък с неподравнен и нестабилизиран банкет, който не осигурява безопасност при навлизане или спиране на пътни превозни средства върху него.

(2) Когато дължината на пътния участък с нестабилизиран банкет е по-голяма от 100 м. тя се указва с допълнителна табела Т2.

Да погледнем сега г-н Борисов, снимки от 0992 до 1032 в папка околовръстен път. Разгледайте ги внимателно и то с Вашите “специалисти”! Можете ли да излезете официално със заключение колко закони, наредби и техни правилници не са изпълнени и то само от тези 40 снимки. Макар, че съм цитирал доста от тях може пък да съм пропуснал някои и въпросните “специалисти” да ме допълнят. Как смятате, дали изобщо е възможно да се случи нещо такова? Как ли ще коментират тези факти и другите институции за които зам.кмета Велизар Стоилов ме обвинява, че съм уронил “престижа” им? Знаете ли, че по околовръстен път могат да бъдат направени хиляди подобни снимки?

Следва >>