Отворено писмо, Част 8

Такива кръстовища на територията на гр. София са десетки. За да не съм голословен ще спомена някои от тях:

- Трифазното кръстовище на ул. ”Търново” и ул. ”ген. Асен Николов”, което също е върхово постижение на “проектантската мисъл” и се намира в ж.к. ”Люлин”. Представено е със снимки от 921 до 949 в папка кръстовище-6. Намира се в ж.к. “Люлин”. Две от фазите са по ул. ”Търново”, която е двулентова. По нея е и линията на тролейбус 6. Фазите пропускат последователно автомобилните потоци в двете срещуположни направления. Третата фаза е напречното направление в двете посоки по ул. ”ген. Асен Николов”. Непосредствено от двете страни на кръстовището на ул. ”Търново” се намират и две тролейбусни спирки, които не са оборудвани с джобове за тролеите. При преминаване през кръстовището на тролейбус в едната фаза и спирането му на спирката, кръстовището се запушва от следващите го автомобили които не могат да го изпреварят, поради факта, че насрещно движещите се автомобили са спряли на стоп линията и изчакват следващата фаза в тяхното направление. Това може да се види на снимки 934, 941 и 942.

На това кръстовище извършва десен завой и автобус №43 от ул. “Търново” към ул. “ген. Асен Николов” и обратно. На снимки 925, 939 и 940 може да се види как става това при такива малки радиуси на ъглите на тротоарите. Трудно или лесно се прави? Особенно при спрели и изчакващи 3-та фаза автромобили. Тъй като в повечето случаи автобусите са съчленени спрелите автомобили трябва да извършват маневри за да осигурят необходимото му място за десен завой. На снимка 924 може да се види какво се е случило с ъгъла на тротоара от дясно и опасен ли е такъв завой на автобуса за изчакващите го пътници на тротоара в ляво.

Г-н Борисов, функцията и на това кръстовище е единствено да затруднява движението, тъй като необходимостта му не може да бъде доказана, а това е видно, както се казва, и с просто око. Но какво значение има, че движението е затруднено, автобусите не могат да завиват, а за пешеходците е опасно да изчакват на единия тротоар, след като единствено и най-важно е да се приберат колкото може повече пари от “изпълнителя” който от своя страна не забравя да благодари по съответен начин на “възложителя”.

- Трифазното кръстовище на ул. ”Адам Мицкевич” и ул. ”Връх Манчо”, абсолютно ненужно и затрудняващо движението. Снимки от 950 до 953 в папка кръстовище-7. От тях може да се види какъв невероятен пътен трафик има на това кръстовище, какво “задръстване” от автомобили се получава и какви тълпи” от пешеходци чакат по тротоарите.

Интересен е въпроса как ли зам. кмета Велизар Стоилов се съгласява да се финансират такива “обекти” с недоказана необходимост? Отговорът се налага от само себе си. Или зам. кмета няма и понятие от тази сфера на дейност или дава своята благословия и получава полагащата му се част от изпълнителя, което е по-вероятно.

От тези дейности на Столична община би трябвало да се заинтересува и г-н главния прокурор Борис Велчев. Между впрочем ако прокуратурата се заеме с “активността” на СО всичките им налични прокурори биха могли и да се пенсионират с далаверите й.

- Двуфазното кръстовище на бул. ”Царица Йоанна” и западната дъга на бул. ”Добринова скала” - от “изключително” значение за трафика в периферията на ж.к. “Люлин”. Представено е със снимки 954 и 955 в папка кръстовище-8. От първата снимка може да се добие представа как кръстовището е решено геометрично при такава голяма площ. Няма да коментирам как би било удачно да се проектира, тъй като за това си има съответните “специалисти”. В интерес на истината кръстовището е уникално със своите “гениални” проектантски решения.

Може да се види ширината на дясната лента за движение направо и надясно, която в зоната на стоп линията е 15 метра. Вижда се какво е изместването на уличката за която се отнася посоката направо. Лентата за ляв завой е с ширина 3 м. но за сметка на това срещуположната лента в посока център е малко по-широка. Това разбира се не помага на завиващите надясно от бул. “Добринова скала” по бул. “Царица Йоанна” при такъв малък радиус на завоя, които връхлитат върху лентата за ляв завой. Няма да коментирам другите проблеми на това кръстовище. Но какво ли го интересуват “проектанта”, някакви си проблеми на участниците в пътното движение и недоволството им. Важното е да се изграждат повече кръстовища защото това са пари. Улисан може би в пресмятане на достигнатата обща бройка на светофарите в София и каква сума трябва да плаща СО месечно на “Пътно строителна техника” за подръжка, е пропуснал да забележи каква невероятна “рационализация” е направил. Това е видно от снимка 955. Да обединиш ел. шахта към светофарната уредба с отводнителна шахта, както се казва в една реклама – не става само с ядене, трябва и акъл. Браво! Тази напредничава проектантска и строителна мисъл е достойна да се изучава в специализираните учебни заведения. А какви ли пешеходци минават в тази част на кръстовището из пръстта, чакъла и тревата и има ли изобщо такива? Къде ли са гледали членовете на приемателната комисия, ако е имало такава?

- Трифазното кръстовище на бул. ”Сливница” - ул. ”Мелник”- ул. “Чавдарица” с отделна фаза за левите завои по бул. ”Сливница”, показано със снимки от 956 до 976 в папка кръстовище-9.

Да си припомним г-н Борисов, каква бе ситуацията тук преди реконструкцията. На това място от двете страни на бул. “Сливница” имаше спирки които съществуват и сега. Те обслужват автобусния и тролейбусен транспорт, и са известни с името “Оряхово”. Пресичането на булеварда от интензивния пешеходен поток ставаше на обозначена пешеходна пътека тип “зебра” оборудвана с пешеходна светофарна уредба която трябваше да работи само по заявка от пешеходни бутони. От двете страни на булеварда имаше и продължава да има обособени еднопосочни локални платна. Ширината на бул. ”Сливница” в зоната на моста и тази част е съответно - три ленти посока център, три ленти посока ж.к. “Люлин” и дели ж.к. “Света Троица” на две части.

Каква беше организацията на движението в посока център? За движещите се автомобили в тази посока, които се спускат от надлез “Захарна фабрика” левият завой беше забранен. Те имаха право да се движат само направо, да влязат в десния локал и чрез пресечките да направят връзка с тази част от блоковете на комплекса или да завият надясно към ул. “Хайдут Сидер”, от където имаха две възможности - наляво към ул. “Цар Симеон”, “III-та градска болница”, ул. “Вардар”, ж.к. “Красна поляна” или надясно под надлеза към ул. “Йосиф Щросмайер” и лявата част на комплекса. Аналогична беше организацията и за движещите се автомобили в посока ж.к. “Люлин”. С две думи надлез “Захарна фабрика” изпълняваше ролята на безопасен пътен възел, който се намира само на 60м от въпросното кръстовище и продължава да изпълнява тази функция и сега.

Трябва да се знае, че бул. “Сливница” е една от двете максимално натоварени пътни артерии свързваща ж.к. “Люлин”, кв. “Модерно предградие” и околните от това направление села с центъра на гр. София.

Тогава поради каква необходимост се наложи тази реконструкция довела до създаване на кръстовище затрудняващо и без това интензивния автомобилен трафик? Може би “проектанта” ще изтъкне, че при тази организация може да се извършват леви завои? Да, но вече разбрахме как ставаше това преди, безопасно и без да се затруднява движението. Защото движението наистина е затруднено. От споменатите по-нагоре три ленти в направление център едната е за ляв завой, който е в отделна фаза. Тази лента в пиковите часове се използва и от движещите се направо, тъй като изчакващи автомобили за ляв завой са много малко. Най-дясната лента на практика е за градския автобусен и тролейбусен транспорт, макар че не е обособена като BUS лента, и се използва от движещите се автомобили в по-малка степен, поради колите на градския транспорт. Остава единственно средната лента за движение “направо”. След пресичане на кръстовището в посока център пътното платно се стеснява и лентите за движение в това направление стават две.

Има ли представа “проектанта”, че ж.к. “Люлин” има почти 300000 жители? Колко автомобили според него се движат в пиковите часове към и от центъра в това направление? Как се вкарват те в една пътна лента за движение в този участък и опасно ли е това? Нарушават ли водачите на МПС хоризонталната маркировка, като използват лентата за ляв завой за движение направо и не изразяват ли по този начин мнението си за тази организация на движение? Трябва ли да припомням на “проектанта”, че

другата алтернатива за движение към центъра е през тунела “Западен парк”, където има две ленти за движение, които не могат да поемат интензивния пътен трафик и задръстванията са огромни?

Г-н Борисов, мога да Ви уверя, че “проектанта” такива въпроси едва ли го тревожат. Иначе как би обяснил първоначалната неадекватна маркировка на кръстовището видна на снимки от 956 до 960? При две ясно маркирани и успоредни с оста на пътя ленти за движение направо, в последните 30 метра изведнъж лявата да се окаже, че е само за ляв завой и то в отделна фаза, ще дойде в повече на всеки нормален шофьор. Тази маркировка просъществува с месеци, докато вследствие на затрудненото движение и катастрофите беше променена. Може да се види как изглежда в сегашния си вид, в частта от към надлеза на снимки 974, 975 и 976. Невероятно, но факт. Тук бих попитал “проектанта” и съгласуващите институции, ако разгледат снимки от 961 до 967, как биха коментирали извършването на ляв завой в посока надлеза в различните му варианти, при интензивен пешеходен трафик и пресичащи бул. “Сливница” насрещно движещи се автомобили появили се през време на разрешаващия сигнал? Какви ще бъдат техните траектории на движение, при положение, че улиците са изместени осово с около 10 м. Не е ли вярно, че ако има една завиваща кола на ляво, тя ще се изнесе в средата на кръстовището изчаквайки пешеходците пред пешеходната пътека. Ако в този момент се появи автомобил движейки се направо, при това изместване на улиците, от къде трябва да премине? От дясната страна на изчакващия пешеходците автомобил, преминавайки по този начин и през част от пешеходната пътека или отляво зад него? Ами ако се случат няколко автомобила? От снимка 969 може да се усети такава ситуация. Ако пред таксито и зад него има по още един автомобил, които да изчакват пешеходците, за движещите се автомобили направо ще е пълна загадка от къде трябва да преминат. Трябва да поясня, че снимките са правени в празнични дни. В делнични дни положението е трагично, за което отговорност би трябвало да носят цитираните по-нагоре лица, организации, институции и т.н. Ще попитам само, има ли тук много опасни конфликтни точки или не и колко пътни инциденти са станали след реконструкцията?

Като стана на въпрос за втората алтернатива за връзка на ж.к. “Люлин” с центъра през тунела “Западен парк”, ще Ви обърна внимание на пресичането на бул. ”Тодор Александров” с бул. ”Константин Величков” и прилежащото им кръстовище, показано със снимки от 977 до 983 в папка кръстовище-10. На снимка 977 се вижда входа към кръстовището от бул. ”Тодор Александров” и табелата Д1, която указва броя на пътните ленти и посоките за движение по тях. Както се разбира от табелата и следващите снимки, за движение направо има две ленти. Ако обърнете внимание на снимка 983, ще видите, че тя попада срещу разделителната ивица от срещуположния вход на кръстовището. Трябва да се знае, че на това кръстовище левите завои са отделени в отделни фази. От тук се налага извода, че най-дясната лента, която е за движение само надясно ще бъде използвана и за движение направо. Това наистина се прави от водачи които използват този маршрут ежедневно и виждат, че лентите за движение направо са недостатъчни, за да поемат изключително интензивния автомобилен поток.

Какво се случва тук в пиковите часове би трябвало да знаят “специалистите” които са “измислили” да вкарат трафика, на практика от три ленти в две и половина. Но ми се струва, че те са си измили ръцете и разчитат водачите на автомобили които се движат в посока център, да проявят своите шофьорски умения, толерантност, култура и съобразителност и да се оправят някакси сами. Да, но не всички водачи са толкова съобразителни и толерантни бързайки за работа сутрин. Тогава тази организация създава ли предпоставки за ПТП? А влияе ли за общото задръстване от ж.к. ”Люлин” към центъра и в каква степен? Знае ли се колко инциденти са станали на това кръстовище?

Какво липсва на това кръстовище, за да бъдат улеснени водачите или как би могло да бъде организирано по-рационално, оставям на “специалистите” на които това им е работата.

Следва >>