Отворено писмо, Част 5

Как смятате г-н Борисов, описаните случаи имат ли връзка с цитираната по-нагоре в текста НАРЕДБА 1 – ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА и нейния Чл. 2 ал. 1 т.1, т.2 и т.3?

Тук необходимите разяснения би могъл да Ви направи и Велизар Стоилов, след като е зам. кмет по “Транспорт и комуникации”, и това му влиза в задълженията. Бихте могли да го попитате и коя година беше пуснат в експлоатация и т.нар. “пробив Димитър Несторов”? По-точно кръстовището на сегашните улици “Св. Георги Софийски” и “Академик Ив. Евст. Гешов”. Това кръстовище също е творение на сегашния “проектант” от “Пътно строителна техника”, който по онова време работеше в друга фирма.

За какво става въпрос? Идващите автомобили от кв. “Княжево” по бул. “Цар Борис III”, имащи намерение да завият надясно към споменатото кръстовище, го правят по еднопосочна уличка, която ги отвежда към него. От снимка 894 в папка кръстовище-3 може да се гадае само, как става престрояването в най-лявата лента, ако някой иска да завие наляво по ул. ”Св. Георги Софийски” към “Медицинска академия” и бул. ”Пенчо Славейков”. Трябва да се знае, че изходът на уличката не се регулира от сигналите на светофарната уредба и водачите на автомобили трябва да пресекат рисково излизащите от подлеза под бул. ”Цар Борис III”, две автомобилни ленти, които са на по-ниско ниво. В пиковите часове натоварването в това направление е максимално. Това може да се види от снимка 895. При оразмерени 4 ленти в зоната на изчакване, автомобилите са се подредили в 5. Тук също ще задам няколко въпроса. Според “проектанта“, има ли в това направление много опасни конфликтни точки или не? Защо е направил такава организация в тази част след като е можело да се намери много по-добро решение? Това пресичане опасно ли е за участниците в пътното движение?

Но да продължим и да разгледаме друго новоизградено кръстовище, част от него представено със снимки от 896 до 911, в папка кръстовище-4, и се намира на “Околовръстен път”- “Овча купел”. Това кръстовище е показателно за възможностите на “специалистите” от “Пътно строителна техника” и техния “проектант” да се справят с подобни задачи. На снимки от 899 до 904, се вижда десния завой от ж.к. ”Овча купел” по “Околовръстен път” в посока ж.к. ”Люлин”, отделен с триъгълен остров.

От тези снимки г-н Борисов, може да се направи извода, че “проектантът” не е съобразил тази част от кръстовището с Чл. 71 от Наредба за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, и понятия като - “бордюрни криви”, “кошови криви”, “минимално допустими радиуси” и т.н. са му чужди. Ако той се беше съобразил с тези изисквания, състоянието на бордюрите и тротоарните плочи нямаше да бъде такова. Това се е получило от дясно завиващите седлови влекачи, за които ширината на това платно и радиусите на завоя са недостатъчни. Представяте ли си какви сили са действали на бордюрите за да бъдат изместени и да повдигнат 2 реда тротоарни плочи? Вижте следите от гуми странично на бордюрите! Тук биха могли да се повдигнат въпроси като: Каква е била ролята на “приемателната комисия” и “контролните органи” при проектирането и изграждането на това кръстовище? Допустимо ли е изобщо да съществува такова кръстовище? Това опасно ли е за участниците в пътното движение? Допустимо ли е водачите на тежкотоварни автомобили да извършват десен завой от лявата страна на

триъгълния остров, както някои правят, заради тази “проектантска грешка”? Но в края на краищата какво са виновни те, за да си чупят автомобилите?

За сведение може да добиете представа за необходимите ширини при завой на влекач с прицеп и пожарен автомобил от скиците на снимки 912 и 913, в същата папка – кръстовище-4

Погледнете сега снимка 905. Според Вас г-н Борисов, зам. кмета Велизар Стоилов или неговите “специалисти”, дали могат да дадат обяснение, така ли трябва да “стърчи” част от тротоара в пътното платно при десния звой от Околовръстен път към ж.к. ”Овча купел” и дали това е опасно? Имайте в предвид, че този стърчащ елемент от “пътните принадлежности” не попада в светла зона вечерно време и не се вижда.

Няма да се спирам и на другите проблеми на това кръстовище. Например по какъв начин е сигнализирано стеснението на околовръстен път (снимка 909) при изход от това кръстовище в посока ж.к. ”Люлин” и как се ориентират водачите на автомобили, при намалена видимост, къде точно се намира пътното платно? Това са много опасни предпоставки за ПТП, но в края на краищата за това си има специалисти, които получават заплати, за да вършат ежедневно задълженията си. А шофьорите, те да се оправят както могат.

Следва >>