Отворено писмо, Част 2

За сравнение как изглеждат линиите и трамваите в София и в другите страни се вижда от снимки 407 и 423 в папка линии и трамваи по света. Тук са снимки от 386 до 430. Снимки от 392 до 400 са от гр. Хюстън, САЩ. Може да се види и как се ограничава движението на автомобили по трамвайните линии. Забележете снимки 429 и 430. Едната е снимка от стандарт за начина на шумоизолиране на трамвайна релса,а другата показва какво означават дадените размери и как се предвижда евентуалния риск.

Именно за това са посочените размери. Горките софиянци, които живеят около трасетата за движение на трамваи. Как ли се отразява този ежедневен стрес на психиката и зравословното им състояние? Статистиката мълчи.

Има и един любопитен факт, г-н Борисов. Знаете ли, че по широките трамвайни линии в гр. Бърно, Чехия се движат и влакове, и то по уличните платна?

Как изглежда това може да видите на снимки 435 и 443 в папка Бърно - влакове. Тук са снимки от 431 до 444. И забележете, линиите не са така разбити, както в София. Какво ли ще стане, ако по нашите широки линии мине един влак? Сигурно няма да измине и 5 метра и там ще си остане. Защо не направите експеримент, за да проверите?

На снимки 450 и 464 са показани анти-паркинг колчета и се намират в папка колчета. Снимките са от 445 до 475. Красива гледка, нали? По-голямата част от снимките са направени на бул. “Дондуков”. Чугунените колчета са монтирани от двете страни по цялото му продължение. Попитайте зам. кмета Велизар Стоилов, кога е извършен този монтаж? Какъв е общият брой на колчетата? Колко струва това на общината заедно с монтажа?

Може би, за да Ви помогна, трябва да Ви информирам, че цената на чугуненото колче модел “София” в момента е 50.00 лв.

Коя е фирмата изпълнител? Кой е приел изпълнението? Допустимо ли е да се монтират при такова състояние на тротоарите? Ами бордюрите? Вижте снимка 463. Така изглеждат тези колчета върху нови плочи. Това пак е на същия булевард, но пред една от сградите. И не е заслуга на общината.

Погледнете снимка 462. Как се свалят кофите от тротоара при сметосъбирането и колко време ще просъществуват тези колчета? Не се ли е замислил някой в общината? Та нали това е пред очите на всички софиянци?

 

Да не забравяме, че в Столична община има цяла дирекция АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО, чиито функции и задължения всеки може да прочете в сайта на общината.

На снимки 477, 482 и 491 са показани колчета от други страни. Те се намират в папка колчета по света. Снимките са с номера от 476 до 506. Има невероятна разлика, нали?

Г-н Борисов, снимки от 507 до 540 се намират в папка зелени площи. От нея ще добиете бегла представа как изглежда оформлението на зелени площи, дървета и др. Тук могат да се приложат хиляди снимки, но нямам намерение да снимам боклуците и отвратителните гледки към всяко кътче, където е поникнала трева и бурени.

Но да продължим. Снимка 507 е от градинката на бул. “Хр. Ботев” – ул. “Клокотница”. Снимка 508 е поглед срещу “Централни хали”. Снимки от 510 до 522 са от пл.”Възраждане”.

Снимка 515 показва как е оформено пространството около паметника на Христо Ботев на същия площад. Нима това заслужава тази велика личност, чието име носи целия булевард?

На снимка 536 е възпоменателната плоча на “Лъвов мост”. На нея пише: “Тук бе обесен на 15.XI.1877 г. Георги Абаджията, борец за освобождаването на народа от турско робство”. Зад нея са издигнати 3 пилона, незнайно защо много грубо боядисани в бяло, зелено и червено, но без знамена. Но как и да бъдат сложени знамена на фона на отчайващата околна гледка.

А снимки 535 и 537 дават представа какво се вижда в ляво и в дясно от моста. Горкият патриот. Дал е живота си за свободата на народа.

Господа общинари, през това място ежедневно преминават хиляди столичани и чужденци. Но Вие сигурно пеша не ходите.

Да погледнем и снимки от 538 до 540. Така е оформено мястото около “Макдоналдс” на бул. “Тодор Александров” и ул. “Отец Паисий”. Впечатляващо! Малка площ, но радва окото. И сигурно само един човек отговаря за това. Във връзка с това да почерпим малко информация от споменатия вече официален общински сайт. Намираме нужното място и попадаме на :

Направление ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ

ДИРЕКЦИЯ ЗЕЛЕНА СИСТЕМА

Адрес: ул. “П.Каравелов” 5

Посочен е и съответният директор. Посочен е телефон, факс и e-mail за връзка. За функциите на тази дирекция четем:

“Предмет на дейност на дирекция “Зелена система” е управление, стопанисване и инвестиционен контрол на зелената система на София, която представлява всички зелени площи за широко обществено ползване и за публична общинска собственост.”

Какво невероятно противоречие. Контролира ли някой тези хора дали изпълняват служебните си задължения? Какво “управляват” и “стопанисват”? Интересно колко ли човека работят “неуморно” в тази “дирекция”? С какви ли грандиозни “проекти” и “програми” се занимават? Какви ли са им заплатите от парите на всички софиянци? А дали изобщо някой отговаря на посочените телефони? Не съм пробвал. На тези въпроси, г-н Бойко Борисов ще трябва да отговорите Вие.

Да погледнем сега снимки 554, 564 и 567, които се намират в папка екстериор. В нея са събрани снимки от 541 до 576. От тях ще добием представа как се справят със задачите си подобни дирекции в другите страни. Снимките показват различни по големина и оформление площи, които са част от всеки един съвременен европейски град. Обърнете внимание на снимки с номера 559, 560 и 561. Представете си, те са от гр. Сайгон, Виетнам.

Ако се върнем пак към Наредба за организацията на движението на територията на Столична община и Раздел 4. Осигуряване на движението по улиците в Чл.23. “Забранява се” ал. 5. ще прочетем:

поставянето на контейнери и кофи за битови отпадъци и на всякакви други предмети (в т.ч. столове, маси, щайги, стълбчета) върху платната за движение “.

На снимки от 577 до 595 в папка кофи ще видим как се изпълнява тази забрана. Обърнете внимание, г-н Борисов, на снимки от 577до579. Това е кръстовището бул.”Княгиня Мария Луиза” – бул.”Тодор Александров”. Забележете цвета на асфалта. Коя част от лентата за движение, която е направо и надясно се използва? Това препятствие на пътя ли е?

Показателен е фактът от снимка 579. Служител на КАТ е спрял автомобил при следващата кофа на самото кръстовище. Може би ще санкционира водача за предприемане на ненадейна маневра за избягване на споменатото по-горе препятствие.Запознат ли е този служител със съдържанието на цитираната част от наредбата? Разбира се, на него не му правят никакво впечатление кофите, заели най-дясната лента, отредена за десен завой, нито пък паркираните автомобили на тротоара и то в самия център, срещу позлатения символ на София. Може би познава водачите им? Но какво от това?. Законите не важат ли за всички?

 

Погледнете снимка 594. Това вече е Италия. Вижте състоянието на кофите и символите върху тях. Те са поставени в зона разрешена за паркиране. Как стриктно е очертано мястото им. Там също има сметоизвозване и се обслужва от хора. Въпреки всичко, те си стоят точно в очертанията. Нито по-напред, нито по-назад. Още един непонятен факт е маркираното място за паркиране на мотоциклети. И те чинно подредени. Странно е, но не се забелязва и полицай. Една снимка, г-н Борисов, а толкова много информация, нали?

Вижте сега снимка 595 Ето че пак сме си в София.

 

Г-н Борисов, да се върнем сега към писмото на зам. кмета Велизар Стоилов, където ме обвинява, че съм “уронил престижа” на изброените институции във връзка с организацията и безопастността на движението.Трябва да се знае, че проблемите, свързани с организацията и безопастността на движението, рефлектират върху цялото общество. Те се проявяват в много и различни направления – икономически, технически, правни, социални, но най-вече в лични трагедии на отделния човек и неговото семейство. За необходимостта от прелом в отношението към проблемите на безопастността на движението сочи както статистиката за ПТП, а така също и изискванията на ЕС. Надали бих изненадал някой с твърдението, че добре планираната, гъвкава и функционираща организация на трафика, изпълнена професионално, е проблем с огромна социална значимост. Тя съкращава времето за пътуване, пести гориво, намалява замърсяването на околната среда, увеличава бизнес-ефективността, освобождава лично време, спестява нерви, а в повечето случаи и човешко здраве и живот. Бих учудил движещите се по улиците на София участници в пътното движение, ако твърдя, че съществуващата хоризонтална и вертикална сигнализация, често противоречива и заблуждаваща, е изпълнена съгласно утвърдените стандарти и нормативни актове.А такива не липсват, тъй като България е подписала Европейските конвенции за Пътното движение, Пътните знаци и сигнали и Европейските спогодби , които ги допълват.

Г-н Борисов, всички разбираме, че през последните години проблемите в тази посока се задълбочават. Най-разпространеното мнение е, че основни причини за това са: нарастване броя на автомобилите и водачите, лошото състояние на автомобилния парк, поведението на пешеходците и водачите. Това наистина са реални фактори, оказващи силно влияние върху безопастността на движението, но със поставянето им на преден план се пренебрегва факта, че през последните 10-12 години в нашата страна е нарушена системата за подготовка на специалисти по организация и безопастност на движението. За такова важно направление са необходими модерни, висококвалифицирани специалисти с познания в много и различни, интердисциплинарни области на науката: по механика на движението на транспортното средство и динамични свойства на транспортните средства, различните начини и системи за управление на движението, включително световния опит в тази област, необходимите условия на работа и ефективното им използване. Същевременно трябва да се познават, както нормативните разпоредби, така и автомобилните пътища, техните параметри и показатели, които влияят на безопастността на движението. Трябва да се има в предвид и поведението на водачите, пешеходците, характеристиките на транспортните и пешеходни потоци и т.н. Отделно от това са необходими знания за правната уредба и европейското законодателство, отнасящи се до пътното движение и автомобилния транспорт. Не е маловажен и въпросът, че тези специалисти постоянно трябва да поддържат и да повишават своята квалификация. Сигурно се досещате, г-н Борисов, че дори скъпи урбанистични подобрения не могат да заместят добрата и стройна система за организация и управление на пътното движение в града? Поради тази причина е обяснимо защо няма европейски град (още по-малко столица), където грижата за въвеждане на най-прогресивни системи за управление на движението е първи и основен приоритет на общинските власти. Във всеки един град или село по света тази изключително отговорна дейност се извършва от различни по структура и мащаб държавни, общински или частни организации, фирми или отделни лица. Така е и в България. В София до края на 2003 год. за това се грижеше Общинска фирма “Пътна сигнализация”. Фирма с дългогодишен опит в тези дейности. А те не бяха малко:

Както се вижда, това беше обемиста Общинска структура с изключително отговорна дейност. Как се справяше със задълженията си е друг въпрос.

По важно е да се знае, г-н Борисов, че от началото на 2003 г. тази дейност е подарена, както се казва “свише” на частна Софийска фирма, чрез конкурс за обществена поръчка, под формата на концесия за период от цели 10 години. С две думи договорът им със Столична община е подписан на 16.12.2002 г., започва да тече от 01.01.2003 г. и е с продължителност до 2013 г. Най-шокиращото е, че въпросната фирма до момента на подписване на договора не се е занимавала с подобен род дейности. То и самото и име подсказва за това - “Пътно-строителна техника”. С други думи, до този момент специализирана за ремонт на пътно-строителни машини. Да видим как изглеждаше самото обявяване на предстоящия конкурс:

Държавен вестник - брой 24, стр. 133 от 2002 год.

Столична община, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 14 ЗОП в изпълнение на решение 3 по протокол 33 от 14. 01. 2002 г. на СОС и заповед РД-09-286 от 25.02.2002 г. на кмета на Столична община (Стефан Софиянски – пояснението е мое) отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1. Предмет на обществената поръчка: изработване, монтаж и подръжка на технически средства за организация и безопастност на движението на територията на Столична община.

.....................следват условията и изискванията към участниците, като в точка:

11.1 Критерии за оценка на предложенията......се изисква и:

11.1.3. Опит на територията на Столична община в изпълнение на поръчки с аналогичен предмет през последните 5 години. (какъвто те нямаха)

По-нататък в текста се разбира, че:

13. Място и срок за подаване на предложенията – кандидатите следва да подават предложенията си за участие в срок до 45 календарни дни, считано от датата на обнародване на поканата в Държавен вестник.

14.Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията – предложенията за участие в процедурата се разглеждат и оценяват по реда на раздел IV ЗОП от назначена от възложителя комисия на третия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложенията за участие.

По този повод ще си позволя да цитирам няколко извадки от статии в хронологичен ред:

 

Вестник “Труд” притурка “Софиянец” от 13.06.2002 г.

Заглавие : “Светофарите под аренда”

 

Вестник “Труд” притурка “Софиянец” от 18.06.2002 г.

Заглавие: “Поставят светофари на опасни кръстовища”

Към края на статията е вметнато:

“Вчера малкият парламент отложи решението за концесията на светофарите и пътните знаци, заради неясноти по формирането на цените на услугите, инвестиционната програма на концесионера сдружение “Пътища” и организацията на дейността”.

Г-н Борисов, трябва да се отбележи, че тази статия е 4 месеца по- късно от обявения конкурс, като общинския съвет преди това още 2 пъти отлага решението поради същите неясноти.

Ама разбира се, как да е ясно на самото сдружение “Пътища” като им е за пръв път!

Вестник “Труд” притурка “Софиянец” от 16.07.2002 г.

Заглавие: “Сдружение “Пътища” взима светофарите”.

Най-накрая се появява и по-подробна новина, но от гр. Стара Загора.

Вестник “Труд” притурка “Ст. Загора”от 15.12.2002 г.

Заглавие: “Старозагорци поемат маркировката на София”

“Концесия за поддържане на светофарите, знаковото стопанство и вертикалната и хоризонтална маркировка на Столична голяма община спечелиха старозагорци, съобщи инж. Николай Михайлов, главен директор на “Пи Ес Ай” АД. Концесионният договор е за 10 години, в него съдружници и изпълнители са холдингово дружество “Пътища” и “Трейс груп” АД – Стара Загора. Пътните строители надскочиха сериозна конкуренция от 6 фирми, сред които и столичната общинска “Пътна сигнализация”, която е извършвала дейността до този момент. Договорът започва да тече от 1 януари 2003 г.” .........и т.н.

Много интересно.... “Пътните строители надскочиха” и то кого? Общинска фирма Пътна сигнализация, която е с над 20 годишен опит в тази сфера. Трябва да се знае, че чуждестранното участие в този търг бе представено от една фирма от Чехия и една от Австрия. Фирми с по-голям опит в този бранш и от самата Пътна сигнализация. Не по-малко важен факт е, че те се отказаха още при допълнителните изисквания към участниците от страна на комисията, назначена за оценка и класиране на участниците. Просто им стана ясно, за какво става въпрос.

От цитираната по-горе “Старозагорска” публикация се разбира кои са истинските участници. Както може да се забележи, изпълнителят на концесионния договор понастоящем “Пътно строителна техника”, никъде не се споменава.

Важно е да се знае, г-н Борисов, че всичко това ставаше по време на предшественика Ви, кмета Стефан Софиянски и при предстоящи кметски избори на същата година. Очевиден беше и апетитът му за още един мандат. А всички ние знаем, че това е съпроводено с мащабна рекламна кампания, за която трябват много пари.

Да... “надскочиха пътните строители” участниците в конкурса, но не с опит и професионализъм, а с нещо друго.

Разбира се, към това трябва да проявят интерес други институции.

Да се върнем, г-н Борисов, към обвиненията на зам. кмета Велизар Стоилов към мен от цитираното в началото писмо. Бих се съгласил с него, и бих се извинил на всички засегнати, ако въпросните институции “на които съм уронил престижа” се разграничават от дейността на “Пътно строителна техника”. Но те не го правят. А и не могат, защото са тясно обвързани с дейността им поради законов, нормативен и т.н. път.

Да видим, г-н Борисов, как изглежда София, след 5 години “усилен труд” на споменатите “пътни строители”. Ще започнем пак от по- елементарните неща към по-сложните. Затова ще почерпим малко информация от “Наредба 2” от 17.01.2001 г. “за сигнализация на пътищата с пътна маркировка” на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Чл. 3.(1) Пътната маркировка се използва за:

 1. създаване на организация на движението по пътищата чрез разделяне на платното за движение на пътни ленти;
 2. обозначаване на пътните съоръжения;
 3. информиране на участниците в движението, в т.ч. за направлението на пътя, за възможността за избор на посоки за движение, за наименования на населени места и други обекти и за посоките към тях, както и за даване на други необходими указания.
 4. Важно е да се запомни, г-н Борисов, какво пише в т.4. от същия член, а тя гласи:

 5. Проектите по ал. 3 се изработват, съгласуват и одобряват при условията и по реда на наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройство “за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване” ( това касае цитираните от зам. кмета институции).

 

 

Следващият член уточнява:

Чл. 7.(2) Светотехническите показатели на пътната маркировка не трябва да са по-ниски от изискваните с БДС 16102 “Светофари, пътни знаци и маркировка. Светотехнически изисквания”.

Чл. 9. Пътната маркировка трябва да е видима при различни метеорологични условия както през деня, така и през нощта. Тя може да е светлоотразяваща.

По-нататък в наредбата е указано как да се прави всичко това при различни ситуации, места на използване, размери, форми и т.н. Много обширен и поучителен материал.

Да видим сега, г-н Борисов, какво ръководи и за какво отговаря зам. кмета по Транспорт и комуникации – Велизар Стоилов. Ще се консултираме пак с познатия ни вече общински официален сайт. Намираме направление ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНИ КОМУНИКАЦИИ

ДИРЕКЦИЯ “ТРАНСПОРТ”

ОТДЕЛ “ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО”

В изброените функции четем и :

Ако се върнем сега към ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО П ЪТИЩАТА в раздел XXII “ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ КЪМ ПЕШЕХОДЦИТЕ”, ще прочетем:

Чл. 119 (1) При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре.

Дотук разбрахме, г-н Борисов, на какви изисквания трябва да отговаря пътната маркировка и кои институции имат отношение към това в т.ч. предписания, проекти, контрол и т.н. Да не забравяме, че основен изпълнител на територията на София, по отношение на маркировката, са споменатите по-нагоре “пътни строители”, спечелили конкурса.

Разбрахме също какво е длъжен да направи водачът на превозното средство, ако на пътя случайно му се изпречи маркировка, обозначаваща пешеходна пътека. Ами ако водачът по независещи от него причини не я види? Ако тя се е изтрила? Или липсва? Ами вечерно време, когато срещу въпросния водач се движат автомобили със запалени светлини? Фатално би било удрянето на пешеходец даже с 20 км/ч.

Как изглежда приложението на тези наредби, задължения и контрол по Софийските улици под ръководството на зам. кмета, може да разберете ако погледнете снимки от 596 до 611 в папка пешеходни пътеки. Такива снимки могат да се направят още, но контрола по тази дейност би трябвало да влиза в задълженията на други хора.

Забележете, г-н Борисов, колко тясно са свързани и взаимно зависими състоянието на пътното платно, по отношение препятствия на пътя и въпросната маркировка, като на снимки 602 и 605. Какво се прави в този случай? Има ли изобщо решение след като нещата са изпуснати до такава степен? Предвижда ли се предварително някаква бройка убити пешеходци, както се прави при всяко мащабно военно учение по отношение на участващата жива сила?

Би трябвало да има някой, който може да отговори на тези въпроси.

Да видим как изглежда приложението на тези закони в страните по света. Знае се от всички, че правилата там са жестоки, глобите още повече. Не трябва да забравяме, обаче много важно нещо, г-н Бойко Борисов. За да бъдат взискателни институциите, да санкционират, да налагат жестоки глоби, да преследват нарушителите за най-малкото според нас нещо, те трябва да бъдат изрядни. Изрядни във всички детайли на пътя, пътните принадлежности и условия, изискуеми от закона. Само тогава могат да градят престиж и да внушават респект. Само тогава ги уважават и подкрепят почти във всяко начинание.

Нима е нормално, както е прието у нас, да се пише в актовете и протоколите на “КАТ”, “несъобразена скорост с пътните условия”. Какво значи пътни условия? Липсващата или грешна маркировка? Дупките по пътищата, повечето от които са опасни, застрашаващи живота капани? Сбърканите пътни знаци? Опасните и грешно проектирани кръстовища?.....Все задължения на държарвата в лицето на Столична община, нейните специалисти и фирмата натоварена да осъществява тези дейности. Какво са виновни водачите, че държавата ги е поставила при такива условия? Наистина ли такъв термин трябва да съществува? Защо не се напише “Несъобразена скорост с безотговорността, безхаберието, дилетанщината, невероятната корупция и бездушието на администрацията”?

Не, г-н Борисов, “Несъобразена скорост с пътните условия” е относимо към:

На снимки 612 и 617 в папка пешеходни пътеки по света може да видите как изглеждат въпросните пътеки по широкия свят. Представени са снимки от 612 до 666 и изпълнението им на най-разнообразни места. Ясно забележими, сигнализирани по съответния начин. Може би ще кажете: ” Да, но у нас пешеходният и автомобилен трафик е много интензивен и те се изтриват”. Обърнете внимание на снимки 653 и 654. На това се казва интензивен пешеходен трафик. Маркировката не е изтрита. И как да е, като там няма фактори от типа препятствие на пътя. А и боята е студен или топъл пластик. Забележете пешеходците как търпеливо чакат на тротоарите разрешаващ сигнал. И как да не чакат, като и за тях има солени глоби, ако не го правят. Това обаче е в Япония.

Снимка 656 показва как изглежда една осветена нощно време пешеходна пътека. Много добре. Набива се в очи. Не може да се сбърка. Отдалеч става ясно за какво става въпрос.

В София за сигнализиране на пешеходни пътеки се използват, тъй наречените от фирмата концесионер “Пътно строителна техника”, светофарни уредби тип “бягащ пешеходец”.

Не, г-н Борисов, това не е светофарна уредба. Това е сигнализация за пешеходна пътека тип “бягащ пешеходец”. Концесионерът има интерес да я нарича “светофарна уредба”, защото цената, която плаща общината за обслужване на светофарните уредби месечно, е договорена за 1 брой. Крайната платима месечна сума се получава от общия брой на обслужваните светофарни уредби. А каква е тя, може би знаете и Вие, но със сигурност я знае зам. кмета Велизар Стоилов.

Каква ирония - “бягащ пешеходец”. И защо бягащ? Влага ли се някакъв дълбок смисъл в това? Не смятате ли, че пешеходецът затова е пешеходец, за да ходи? На пътното платно той по закон има както задължения, така и права. Не трябва да му се налага да притичва, тича, бяга и т.н. В противен случай ще е лекоатлет, спринтьор, маратонец или нещо друго.

Един любопитен факт може да се види от снимки 657 до 666. Това също е маркировка на пешеходни пътеки, но превърната в изкуство. Коментара го оставям на Вас.

Да видим сега как изглеждат спрямо законовите разпоредби част от улиците, булевардите, кръстовищата и т.н. Тези снимки са в папка маркировка и са от 667 до 711. Снимки 699 и 700 са от околовръстен път. Може да се види, г-н Борисов, че спрямо цитираната по-нагоре законова уредба, вида на показаните да ги наречем “обекти” е противозаконен. Смятат ли институциите, които са се загрижили за престижа си, че това не влияе на големия брой ПТП в столицата? Как водачите на МПС определят колко ленти има платното и къде е осовата линия? Мислено ли трябва да си ги представят? Как да определят къде са зоните за престрояване и за изчакване? Коя лента за каква посока се отнася, че да я заемат предварително ? Къде точно се намира “STOP” линията? Замислят ли се тези “институции”, как се обучават по софийските улици младите шофьори?

Да видим сега как изглеждат подобни обекти в цивилизованите държави. А те се намират в папка маркировка по света и са от 712 до 754. Красиво е, нали? Не се забелязват никъде “препятствия на пътя”. Сигурно служителите от различните организации и институции, имащи отношение всичко да изглежда по този начин, се прибират след работния ден с чувство за добре свършена работа и изпълнен дълг. И с право.

Г-н Борисов, малко по-нагоре разгледахме част от нормативните документи и задълженията на различните институции, по отношение на изготвянето, съгласуването, както и контрола по изпълнение на различните елементи и пътни принадлежности, имащи отношение към организацията и безопасността на движението.За да обобщим трябва да се каже, че нищо не може да бъде направено по пътищата и улиците без предварителен проект. Той трябва да бъде утвърден по надлежния ред, съгласно законовите и нормативни разпоредби от оторизираните за това органи и институции. Чак след това би трябвало да се пристъпи към изпълнение, от споменатите вече “пътни строители” или някой друг. След изпълнението, логично е да има и някакъв контрол, дали всичко е изпълнено както трябва. Нали така?

Да видим сега, как се спазват законовите разпоредби по софийските улици - снимки 755 и 756 в папка пътно-строителна техника, в която са поместени снимки с номера от 755 до 832. Това са две пешеходни пътеки на ул.“Св. Георги Софийски”.

Ако се консултираме със споменатата вече НАРЕДБА 2 от 17 януари 2001 г. “ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА С ПЪТНА МАРКИРОВКА” по отношение на пешеходните пътеки в Чл.25.(1) ще прочетем:

пешеходна пътека “М8.1” тип “Зебра” се използва в пътни участъци между кръстовища. При необходимост тя може да се поставя и на кръстовища.

В т.(2) пише:

пешеходна пътека “М8.2” (като на снимките) се използва само на кръстовища.

Защо са направени по този начин? Има ли скица или проект съгласуван някъде? Както се вижда на едната снимка, даже върху пътеката има паркиран автомобил. Ами как да разбере водачът, че това е пешеходна пътека, след като използваната маркировка не му подсказва за това. А самият пътен знак трудно се забелязва при движение, попаднал в листата на дървото. Още по-странна е другата снимка, на която в тротоара на самата пешеходна пътека е оформен “джоб”, отреден да се постави кофа за боклук?! Знаете ли, г-н Борисов, че отляво на снимките се намира Военно - медицинска академия с най-разнообразни клиники. Отговарят ли показаните места и на приетата “Наредба на Столичен общински съвет за изграждане на общодостъпна среда в гр. София”?. Как преминават хората в неравностойно положение? Да забелязвате някъде скосявания на тротоарите? Това случайна грешка ли е или не?

Да разгледаме сега друга маркировка, прилежаща към тъй наречените пътни принадлежности, към които спадат и светофарните уредби. Тук трябва да си изясним някои термини. Ще почерпим информация от Наредба 17 от 23 юли 2001 г. “ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА СЪС СВЕТЛИННИ СИГНАЛИ”.Тъй като ще използваме понятия, като “фаза”, “конфликтна точка” и т.н. да видим какво пише в допълнителната разпоредба към тази Наредба.

§ 1. По смисъла на тази наредба:

 1. “Преходен интервал” е съвкупността от един или повече спомагателни такта между два последователни основни такта.
 2. “Такт” е интервалът от време, в продължение на който не се изменя комбинацията на включените светлинни сигнали.
 3. “Основен такт” е интервалът от време, в който е разрешено или забранено преминаването на група транспортни и пешеходни потоци през регулираното място.
 4. “Спомагателен такт” е интервалът от време между два основни такта, в продължение на който регулираното място се освобождава от навлезлите в него групи транспортни и пешеходни потоци за предоставяне или отнемане правото на преминаване на следваща група транспортни и пешеходни потоци.
 5. “Група” са транспортните или пешеходните потоци, които могат да преминават последователно или едновременно през регулираното място при спазване правилата за движение.
 6. “Фаза” е съвкупността от основен такт и следващия го преходен интервал.
 7. “Цикъл” е времето за еднократно последователно изпълнение на всички фази.
 8. “Програма” е съвкупност от предварително определен цикъл, последователност, продължителност и брой на фазите, с които светофарната уредба работи през определен период от време.
 9. “Конфликтна точка” е точката от регулираното място, в която се пресичат, вливат или разделят траекториите на транспортните потоци или се пресичат с траекториите на пешеходните потоци.

След като се запознахме с терминологията, г-н Борисов да разгледаме снимки 757 и 758. Показаното кръстовище се намира на бул.“Искърско шосе” и ул.“Тоше Делииванов” и е двуфазно. Това означава, че в едната фаза автомобилите се движат едновременно и в двете посоки. Направо, наляво и надясно с посока “център”, както направо, наляво и надясно с посока “гара Искър”, спазвайки правилата за движение.

В другата фаза се движат автомобилите от напречното направление по същите правила. Пътното платно има 4 ленти, съответно 2 в посока “център” и 2 в посока “гара Искър”.

На снимка 757, показваща кръстовището в посока “център”, лявата лента е сигнализирана чрез маркировката направо и наляво, а дясната лента - направо и надясно. Ако погледнем обаче снимка 758, показваща кръстовището в посока “гара Искър”, лявата лента е определена само за ляв завой, а дясната - за право и дясно.

За повече информация вижте горепосочените снимки в папка пътно-строителна техника

 

 

Може ли някой да обясни защо? Правен ли е съответният анализ на левия завой, за да бъде изпълнен по този начин? Отговаря ли той на критериите съгласно Чл.65. т.12 на Наредба 2 от 29 юни 2004 г. “За планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии” на Министерство на регионалното развитие и благоустройство? Съмнявам се.

Разбира се, водачите на автомобили в пиковите часове от трафика хич не се съобразяват, че някой е отредил лявата лента само за ляв завой, а за движение направо и надясно им е оставил само една.

Трябва да е ясно, че изпълнителите на маркировката не си я измислят сами. Тя им се представя във вид на чертеж със съответните размери спрямо пътното платно и съгласувана по определения ред. Ако се види датата на съгласуване на чертежа може да се разбере колко пъти във времето тази маркировка е изпълнявана по този начин.

На снимки 759 и 760 е показано кръстовището на бул. ”Ал. Стамболийски” и ул. ”инж. Иван Иванов” (моста на Владайска река) посока бул. ”Константин Величков”. Това кръстовище също е двуфазно. На лявата секция на светофарната уредба се вижда стрелка направо и наляво. Лявата лента също е със стрелка направо и наляво. Понастоящем филтърът на секцията е сменен и на нея има стрелка само направо, но маркировката си е същата и е в противоречие с пътен знак Г 1.

На снимки 761 и 762 е кръстовище бул. ”Тодор Александров” и ул. ”Хисаря”. Трябва да се знае, че основната пътна артерия за връзка на ж.к. “Люлин” с центъра на София е именно бул. ”Тодор Александров”. Кръстовището е двуфазно. Пътното платно е разделено на 6 ленти. Съответно с три ленти за движение посока център и три ленти посока “Люлин”. Левите ленти и в двете посоки са само за ляв завой. Не са и срещуположни. Отговаря ли това изпълнение на самостоятелни ленти за ляв завой, съгласно критериите за такъв, в цитираната по-горе наредба? Какво се прави в продължението на лентите след кръстовището? Как се попада там, ако не се мине направо през въпросните ленти за ляв завой? Как изглежда това кръстовище в часовете пик? В тези часове, хилядите водачи на МПС преминавайки направо през тези ленти, дали са нарушители? А ако спазват маркировката, до къде би стигнало задръстването?

Да погледнем снимки 763 и 764. Това е кръстовище ул. ”Йосиф Щросмайер” - ул. ”Скопие” - ул. ”Габрово”. На първата снимка в направлението, което е показано, се виждат ясно две ленти. Дясна - само за десен завой. Средна - за движение направо. Трудно забележима е и лента за движение на ляво, която обаче е върху “защриховка”. На светофарната секция се забелязва стрелка за направо и наляво. На втората снимка има кола, която е спряла, с включен ляв мигач. Но не е спряла върху отредената за нея лента, а върху лентата за движение направо. Дали това е объркващо за шофьорите? Няма да коментирам в каква ситуация са принудени да попаднат завиващите наляво от първата снимка, при разрешаващ сигнал за тях на светофарната уредба, видно от завиващата бяла лада. Кръстовището е много “размито” и объркващо. Липсват изчертани траектории за движение на автомобилите. Някои от пътните знаци закриват светофарните секции. Там където има скосяване на тротоарите, от противоположната страна - няма и т.н. Да не говорим, че автомобилите осъществяват десен завой в посока бул. ”Сливница” в две фази. През втора фаза, обаче се пропускат и пешеходците през бул. ”Габрово”, по пешеходен преход на 20 м. от самия завой и се оказват в прав участък пред връхлитащите ги автомобили. Това кръстовище е от познатия на Софиянци тип “петте кьошета”.

Г-н Борисов, а сега ще задам една фото-загадка на всички институции, заедно със зам. кмета Велизар Стоилов, които се чувстват с “уронен престиж”. Тя се намира в снимки от 765 до 769. Това е едно от най-натоварените кръстовища в София, самото петте кьошета в посока от “Руски паметник” към “НДК”. Забелязват се две ленти за наляво с разрешение за завиване във втората улица и една направо и надясно.Кой на къде има право да кара и защо? Коя е втората улица? Кое направление е наляво и кое направо? Пътният знак на стълба е Г4 - Задължително направо и надясно след знака. Направо трасето на трамвая ли е? Знаете ли преди колко години бул. ”Патриарх Евтимий” беше двупосочен? Преди 15 години г-н Борисов. Чертежите за тази маркировка са от тогава. До сега, на никой през тези 15 години, не му е направило впечатление и тя продължава да се изпълнява по същия начин. Как ще определите този фрапиращ факт? Та нали това са цели 15 години, а не една или две седмици?

Как ли ще се почувства един чужденец с кола, попаднал на това място?

На 769-та снимка се вижда наградата джакпот, под форма на кола от съседната игрална зала. Позволено ли е от законовите разпоредби да се подава по този начин в пътната лента? Това опасно ли е? През това кръстовище ежедневно минават коли на санкциониращия и контролен орган – КАТ. Прави ли им изобщо впечатление всичко това? Та нали те би трябвало да бъдат професионалисти, за да вдъхват респект.

 

Знаете ли г-н Борисов, понеже сме отворили дума за споменатия контролен орган, да прескочим до едно от денонощните им работни места на територията на София и да видим какво има на снимки от 770 до 781. Но преди това да се консултираме пак със споменатата по-нагоре “Наредба №2 от 17 януари 2001 г.”

Чл. 67. “Преди върховете на острови за разделяне на движението се обозначава площ, забранена за движение на пътни превозни средства, съгласно приложение 41, позиция “в”. (както е видно от приложения чертеж)

Да почерпим малко информация и от Наредба №18 от 23 юли 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци.

Чл.180.

(1) Ограничителни табели С4.1 и С4.2 имат форма на правоъгълник, чиято по-дълга страна е разположена вертикално. Те са оцветени с успоредни, еднакви по широчина червени и бели ивици, насочени под наклон 45° към платното за движение.

(2) Ограничителните табели се използват за сигнализиране изменението на широчината на платното за движение.

(3) Ограничителните табели се поставят от страна на стеснението: С4.1 – отляво, или С4.2 – отдясно на платното по посока на движението.

(4) Ограничителни табели се поставят и под пътни знаци Г9 или Г10, когато с тях се сигнализират разделителни ивици или острови на платното за движение.

За тези пътни знаци в Чл.89. на Наредба №18 може да прочетем:

Пътни знаци Г9 “Преминаване отдясно на знака” и Г10 “Преминаване отляво на знака” се поставят в началото на острови върху платното за движение, на разделителни ивици, както и пред препятствия върху платното за обозначаване на страната , от която задължително трябва да са заобиколени.

Г-н Борисов, това е кръстовището бул.”Европа”“Околовръстен път”. Така нареченото “караулката”. Г-н кмете, това е западният вход към столицата на България. От тук минават хиляди чужденци, особенно през летния период.Има ли пона една вярна табела С4.1 и С4.2. на снимки 770, 772, 778 и 779? Вижте в какво състояние са островите. Занемарени от години с избуяла трева и бурени. Къде е необходимата маркировка? Отпада изобщо нуждата да Ви питам, защо не изглеждат съгласно изискванията на цитираната по-горе наредба. Знаците и табелите са ръждясали от години. Трябва ли да има рекламни пана под пътеуказателните табели? Кой ги е поставил на това място? Със знанието на полицаите ли са поставени?

За повече информация вижте горепосочените снимки в папка пътно-строителна техника.

 

Върнете се на снимките в началото и вижте как изглеждат подобни места в градове и държави, където закони, норми, чистота, естетика, красота означават нещо.Служителите на “КАТ - пътна полиция” познават ли знаците и табелите? Не им ли прави впечатление? Та нали това е работното им място? Как изобщо се показват от будката навън?

Те служители на закона и контролен орган ли са или работят за своя полза? Ако е второто, то как изглежда всичко около тях наистина не би имало значение. И това ли е една от институциите на която съм “уронил престижа”, както казва Велизар Стоилов?

Ако се върнем на “пътните строители” от фирма “Пътно строителна техника”, на която е вменено да се занимава и със знаковото стопанство на територията на София, по силата на договора със СО, и прочетем т. 11.1.7.2 от тръжните документи ще видим ,че пише:

Вертикална сигнализация:

Кандидатите следва да се ангажират със срок за възстановяване на знак – до 24 часа, считано от момента на подаване на заявката.

А някой подавал ли е заявка за грешните табели и липсващия знак, и ако не е, защо? Нали контролните органи определени от министъра на МВР трябва да контролират тази дейност? Или те нямат отношение към

частна работна площадка? От тук следва въпросът: територията на гр. София частна работна площадка ли е на “пътните строители”? Г-н Борисов, поне отворихме дума пак за “пътните строители”, да видим какво още сътвориха за 5 години и струпаха на главата на “ошашавения” софийски шофьор. Тук трябва да ни отговаря зам. кмета Велизар Стоилов, тъй като те са под непосредствен негов контрол. Да разгледаме снимки от 782 до № 790. Те са от пътен възелНадежда” или “надлез Надежда”.

На първата снимка 782 се вижда остров, който разделя движението. В ляво лентите са част от кръговото движение, в дясно посоката е към централни гробища. Липсва пътен знак Г11 и табела С6.3. На снимка 783 се вижда разделителната ивица, която разделя влизането в кръговото движение от посока централни гробища и отклонението в посока “Илиенци”. Липсват същите знаци. Забележете обаче следите от гуми на снимки от 784 до 787. Каква неориентираност?!. Каква изненада за шофьорите да връхлетят върху бордюрите на островите?! Трябва да се знае обаче, че тези инциденти се случват по тъмно, когато видимостта е сведена до минимум, поради характера, структурата, кривите в кръстовището и насрещно движещите се автомобили с включени светлини. Снимка 788 показва самото кръгово движение и изхода от него в посока “Илиенци”.

Забележете г-н Борисов, тази снимка е показателна и с друго нещо. На нея са въпросните “пътни строители”, които боядисват парапета. Нима това е най важното при убийствените капани, които са заложени там. А каква невероятна “временна организация на движението” имат.

Имат ли идея зам. кметът Велизар Стоилов и цялата му дирекция по “Транспорт”, как трябва да изглежда тя при извършване на краткосрочни ремонтни дейности на такъв пътен възел и при такъв трафик? Та нали тяхно задължение е да съгласуват проектите за такава организация, които са задължителни. Чувал ли е зам. кмета изобщо за Наредба 16 от 23 юли 2001 г. “За временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците” на МРРБ ?

На следващата снимка 789 се вижда западният остров. В ляво са лентите от кръговото движение, а в дясно изхода от него - посока ж.к. “Надежда”. Тук също липсва знак Г11 и табела С6.3.

Снимка 790 показва разделителната ивица между лентите за включване към кръговото движение и дясната в посока “Център” от ж.к. “Надежда”. Тук виждаме необходимия пътен знак и табела, но за сметка на това по цялото и продължение няма знак относно предимството. Допустимо ли е да липсва такъв важен пътен знак, като Б1 – “Пропусни движещите се по пътя с предимство”?

Да не говорим, че от никой подход към този пътен възел няма поставен знак Г12.

Тук ще се консултираме пак с Наредба 18.

Чл.91.(1) Пътен знак Г12 “Кръгово движение” се поставя непосредствено преди кръстовище, в което движението е кръгово и се извършва само в указаната от стрелките посока.

(2) Когато предимството за преминаване през кръгово кръстовище се сигнализира с пътните знаци относно предимството Б1, Б2 и Б3, пътен знак Г12 се поставя под тях.

Г-н Борисов, Вие бяхте главен секретар на МВР. Как ли ще коментират видяното до тук, бившите ви подчинени от КАТ - пътна полиция? Защо не ги попитате? Ще имат ли доблестта да обявят публично, за последните 5 години колко катастрофи са станали на това място. Интересно би било да се разбере какво пише и в протоколите. Може би “несъобразена скорост с пътните условия”.

Но да продължим нататък. Да разгледаме снимки от 791 до 795. Това е кръстовището Околовръстен пътГорнобански път. Същата ситуация и липса на знаци и табели . Вижте на какво приличат островите и това опасно ли е за участниците в движението? На снимки от 796 до 802B е изхода на тунела “Западен парк” посока “Център”. Виждаме разделителната ивица между трамвайните линии и пътните ленти. Липсва пътен знак Г9 и табела С4.1. Забележете пак следите от гуми и надраните бордюри от предници на автомобили. Катастрофите тук са ежедневие.

Г-н Борисов, това е престъпление. Заложен на карта е животът на хиляди водачи на автомобили, преминаващи от тук ежедневно.Не е ли това чудовищна некомпетентност, безотговорност, липса на елементарни познания на нормативната база от т.н. “концесионери” - “Пътно строителна техника”. Та нали това е тяхно задължение по договор? Още по-непонятен е факта, че при толкова много инциденти на това място и при задължително извикване и на “КАТ - пътна полиция”, продължава да липсва необходимата сигнализация. Какво ли пишат в протоколите тези служители на контролиращия орган? Сигурно винаги е виновен водача на автомобила. Това просто не е за вярване, че изобщо се случва. Може би всичко ще си дойде на мястото ако слуховете се окажат верни, че служителите от “КАТ - пътна полиция” ползват “помагала” с картинки за различни ситуации и спрямо тях изготвят схемата на произшествието. Ако това е така, то със сигурност в тези “материали” няма картинки със ситуации на липсващи или сгрешени елементи от хоризонталната и вертикална сигнализации. Това би било чудовищен абсурд, непонятен за цивилизованите страни. За какъв “престиж” може да се говори г-н Борисов, който даже съм уронил?

Да продължим нататък и да разгледаме снимки от 803 до 805. Това е кръстовището бул. ”Св. Георги Софийски” – ул. ”Константин Иречек”. Защо маркировката на двете ленти в посока петте кьошета е само за направо, а знака на стълба е Г5 – “задължително направо и наляво след знака”. Символите на светофарните секции също са направо и ляво.

Да се консултираме сега пак с Наредба №18, глава втора “изисквания при поставянето на пътни знаци”.

Чл.10.(1) Пътният знак е валиден за цялата широчина на всички пътни ленти, предназначени за движение в посока, срещуположна на лицевата страна на знака.

(2) Валидността на пътния знак може да се ограничи само за една пътна лента от платното за движение с допълнителна табела Т9.

(3) На кръстовище задължителната посока (посоки) на движение по пътните ленти се указва с пътен знак от група “Г” (от Г1 до Г6 вкл.), поставен над съответната пътна лента.

Да погледнем сега г-н Борисов, какво се случва по Софийските кръстовища. На снимки 806 и 807 е кръстовището бул. ”Ал. Стамболийски” - ул. ”Вардар”, с поглед посока център. В това направление има 3 ленти за движение. Най-дясната за направо и дясно, средната за направо и лявата само за ляв завой. Светофарната уредба в това направление има 2 фази. Едната е само за направо и дясно, следващата само за левия завой. На стълба обаче виждаме знак “Г4 – задължително направо и надясно след знака”.

Въпросът е: Ако не работи светофарната уредба или спре тока, шофьорите имат ли право да направят ляв завой?

Снимки с номера 808 и 809 показват кръстовище на бул. ”Ботевградско шосе”. В тази посока добре е сигнализирано спрямо наредбата. Но в противоположната посока е коренно различно, както се вижда от снимка 810 и снимка 811. И пак се налага въпросът, при повреда на светофарната уредба или спрял ток, в каква посока ще имат право да се движат автомобилите?

Следващите снимки сa 812 и 813 и показват кръстовището пред “институт Пирогов”. Добре се вижда как са фазите на светофарната уредба. Пътния знак обаче е Г4 – задължително направо и надясно след знака. Същите въпроси. На снимки 814и 815 е показано кръстовище пак от бул.”Ботевградско шосе”. Добре се виждат фазите в това направление. Този път на стълба е поставен знак Г1“движение само направо след знака”. Снимки с номера от 816 до 818 са от кръстовището бул. ”Европа” – бул. ”Панчо Владигеров”. На първата снимка е направлението към кв.Обеля” и знаците са поставени както трябва. Но липсва пътен знак Г9 в насрещния остров, над табелата. Другите две снимки са с поглед от бул. ”Европа” посока Център. Вижда се фазата за левия завой към кв. “Обеля”, но на стълба е поставен отново пътен знак Г1“движение само направо след знака”. На снимки 824 и 825 показващи кръстовището бул. ”Константин Величков” – бул. ”Сливница” може да се види какви посоки разрешава пътен знак “Г4” при осигурена отделна фаза за левия завой. От снимки 826 и 827 добиваме представа какъв “новаторски” подход са приложили “пътните строители” при сигнализиране на разделителна ивица и то с пешеходни заграждения. Тази ивица се намира преди кръстовището на бул. ”Сливница”- ул. ”Кукуш” с поглед към ж.к. ”Люлин”. Нима някой може да допусне, разглеждайки снимка 827, че при лек дъждец и вечерно време се забелязва това заграждение? Или може би тук презумпцията е друга - колкото повече счупени или изкривени елементи от заграждението – толкова повече работа. Снимки от 828 до 832 няма да коментирам, може и сам да се сетите за какво става въпрос.

Г-н Борисов, да разгледаме сега някои от новоизградените в последно време и новооборудвани със светофарни уредби кръстовища, за които твърдя, че противоречат със здравия разум. Както разбрахме по-нагоре в текста, тази дейност също е задължение на споменатите “Пътни строители”, които “надскочиха” другите участници в конкурса на СО. Преди това трябва да разберем на какви изисквания трябва да отговарят споменатите светофарни уредби. Ще разгледаме само Наредба 17 от 23.07.2001 г. – за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали, макар че има доста нормативи за тях :

ГЛАВА ПЕТА

Изисквания към техническите средства, използвани за регулиране на движението със светлинни сигнали.

Чл. 35. Светофарните уредби и техническите средства, използвани за тяхното изграждане, трябва да отговарят на изискванията на БДС 13261 “Системи телеавтоматични и автоматизирани за управление на пътното движение. Технически изисквания. Видове и основни параметри. Технически изисквания” и на БДС 16102 “Светофари, пътни знаци и маркировка, светотехнически изисквания”

Чл. 38. Устройството, което управлява смяната на светлинните сигнали на светофарите (контролера), трябва да отговаря на следните изисквания:

1.......................

2. Да има защита срещу едновременно включване на зелена светлина с червена и/или жълта светлина от един светофар;

3. Да осигурява защита срещу подаването на сигнали от една светофарна уредба, с които се разрешава едновременното преминаване на превозни средства в конфликтните направления;

4.......................

5.......................

6.......................

7. Да има защита срещу нарушаване последователността на подаване на светлинните сигнали;

8. Да има защита срещу блокиране работата на светофарната уредба, в резултат на което продължителността на светофарния цикъл става по-голям от 150 сек.

9. При възникване на неизправност, която застрашава безопасността на движението, да осигурява автоматично преминаване на светофарната уредба в режим на работа жълта мигаща светлина.

Да, г-н Борисов, катастрофата на бул. “Цариградско шосе” неотдавна, при която потърпевш бе председателят на фен клуба на ЦСКА, Димитър Ангелов – Дучето, и при която замалко не загина, бе в резултат на блокирала светофарна уредба. Блокирала на зелен сигнал в конфликтните направления. Светело е зелено от всички направления в противоречие с т. 3, т. 8 и т. 9 от цитирания по-горе член. Изказването по този повод на шефа на поддръжката за светофарните уредби от “Пътно строителна техника” Славчо Томов, че контролера за управление на тази светофарна уредба бил: “релейно-контакторен тип и никой не знаел кога ще откажат релетата”, не отговаря на истината. На снимки 819 и 820 е показан въпросният контролер след катастрофата и той в никакъв случай не е “релейно-контакторен тип”, а микропроцесорен.

Следващите снимки 821, 822 и 823 са от блокирал светофар в ж.к. “Младост”. Той също не е “релейно-контакторен тип”. При него всички светлини са останали да светят постоянно, в противоречие с наредбата. На една от снимките вдясно се вижда и контролера. Тук коментарът ще го оставя за упълномощените от закона контролни органи, само ще им напомня как са озаглавени някои глави от цитираната по-горе Наредба №17.

Глава трета

“Видове пътни светофари и светлинни сигнали, подавани от тях”

Глава четвърта

“Критерии за определяне на необходимостта от използване на светлинни сигнали за регулиране на движението”.

Глава шеста

“Управление на светлинните сигнали”

Глава осма

“Проектиране на светофарни уредби”

Глава девета

“Експлоатация и подържане на техническите средства за регулиране на движението със светлинни сигнали”

Глава десета

“Контрол и санкции”

 

 

Както може би се досещате г-н Борисов, светофарните уредби са едни от най-сложните съоръжения от пътните принадлежности, които трябва да отговарят на множество изисквания, нормативни документи и др. Необходимостта от поставяне на такава уредба се доказва, ако има изпълнени определени критерии. Да не говорим, че проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация е сложен процес, съпътстван с множество и най-различни документи според наредбите и “ЗУТ”, докато се стигне до крайните Акт 16 и разрешение за ползване. В този процес на проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация и самата експлоатация, активно би трябвало да участват и всички институции, упълномощени от закона да контролират, този тип дейности, чрез съгласуване, становища, актове, разрешения и т.н. Дали това е така, ще разберем, ако разгледаме някои от новопроектираните и изградени кръстовища, оборудвани със светофарни уредби, дело на “пътните строители” от фирма “Пътно строителна техника”.

Да, г-н Борисов, те “проектират” (за тази цел си имат “проектант”), извършват СМР по всички части на проекта (ако има изобщо такъв), произвеждат и доставят съоръженията, извършват монтажа, наладката, въвеждат в експлоатация и поддържат съоръженията.

Любопитно е да се узнае, дали изобщо имат “проекти” и дали ги съгласуват някъде? Дали някаква “комисия” приема обектите им? Или като частна фирма, както разбрахме по-нагоре в текста, оказали се част от толкова големи групировки, те не са подвластни на законите и нормативната уредба? На тези въпроси сигурно имат отговори зам. кметът Велизар Стоилов, подопечната му дирекция транспорт и нейните отдели транспортна дейност и организация и безопасност на движението.

Следва >>