Разпиляни боклуци в "Люлин-6,7"

01a 01b 02a 02b 03a 03b