Този сайт е регистриран ноември, 2007г. в отговор на мълчаливия отказ и нежелание на основните национални медии да огласят едно отворено писмо до кмета Бойко Борисов. Чрез това писмо, подготвяно близо 4 месеца и с обемист снимков материал, сме се опитали да анализираме част от многобройните проблеми на София и сме убедени, че то трябва да стане достояние на всички столичани с активна гражданска позиция. Този материал, под формата и на фото-анализ е за непрофесионализма, некомпетентността, корупционните практики и безхаберието на столичната общинска администрация, както и на официалните институции ангажирани с коментираната проблематика. Представените проблеми, са малка част от общия хаос но с изключителна важност за всички столичани и коментарите към тях сме направили на база обемистата нормативна уредба в страната. Всички ние не трябва да забравяме, че цивилизованите страни притежават такива нормативни уредби, определящи, регулиращи и задължаващи реализацията на различни аспекти от съвременната градска среда. Как се справят общинските администрации по широкия свят може да се види от сравненията които сме направили, чрез прекрасните фотоси на българският фотограф Никола Груев и нашите снимки от жестоката Софийска действителност. Показаният снимков материал, засягащ някои от елементите на градската среда е изключително от идеалния център на София, която би трябвало вече да наричаме Европейска столица. Гостите на София виждайки как изглежда централната градска част могат да направят елементарен извод за състоянието на по-отдалечените квартали и периферията. Вярно е, че проблемите са многобройни, но също така е вярно, че за тези 17 години сменящите се общински администрации със своята некомпетентност, съсипаха столицата и на практика абдикираха от задълженията си за постигане на параметрите на понятие като: “Здравословна и благоприятна околна среда”. Що се отнася до местата и обектите за които се коментира организацията на движението, то те са посочени къде се намират.

Уважаеми дами и господа, писмото беше изпратено до кмета Бойко Борисов на 17 септември 2007 г. или 40 дни преди местните избори. На същата дата бяха изпратени и копия от това писмо до следните медии и лица свързани с различни институции:

Вестници:

Телевизии

Застрахователни дружества

Бихме се радвали ако изразите Вашето мнение за този сайт и повдигнатите в него проблеми. Колкото до въпроса, защо това писмо беше скрито от гражданите на София преди изборите, коментарите също оставяме на Вас. Дълбоко убедени сме и смятаме, че гражданите на София като съвестни данъкоплатци не заслужават да живеят в такъв град, управляван от некомпетентни хора.

С удоволствие ще намерим място и за Ваш снимков материал който може да изпратите на:

За да прочетете писмото, цъкнете тук.