Кръстовище 1 - “Околовръстен път” и “Филиповско шосе”

857 858 859 860 861 862
863 864 865 866 867 868
869 870 871 872 873 874