Улица "ген. Асен Николов" свързваща бул."Европа" с бул."Царица Йоанна"

01 02 03 04 05 06