Кръстовището пред Интерпред - СТОП на два от входовете на кръстовището

   
01 02 03