От авторите

Книга за гостиЦъкнете тук за да напишете мнението си
307
13.05.2009 - 11:46:33
Петьо

  На кое място са разположени снимките от Сайгон ? /554 и другите/dc
Отговор: Разположени са в "Галерия", папка "Екстериор"!
Снимките от Сайгон са : 559, 560, 561, 562
306
13.05.2009 - 11:44:10
Георги

  Г-н Рангелов, уважение за труда и поздравление за начина той да стане достояние до хората.Но вярната картина и най вече действителността в София и страната води до отказ от гласуване.Не смятате ли , че е време за дискусия на тема : "Защо българския народ през последните 20 години бе лишен съзнателно от т.н. "политическа класа" от конституционното му право на избор ? Моята теза е ,че политическите партии в парламента и чакалите на Борисов отвън, ни предлагат да избираме само и единствено от един или друг разбойник, а не да прави избор между градивното и кражбата. По този начин българскияг избирател е лишен от конституционното му право на избор.
Отговор: Прав сте Георги, че българската общественна и политическа действителност, води до отказ от гласуване, на почти 50 % от имащите право на глас. Но, такава е целта. На това разчитат и управляващите. Ако не беше така, нямаше да наблюдаваме абсурдната борба за власт и стотиците знайни и незнайни партии. На хората, на които умишленно е отнето правото на глас, поставени в условията на "параграф 22", не им трябва и дискусия по въпроса. Те са наясно какво става. На гласуващите твърдо за някой, също не им трябва такава. Те, по един или друг начин, са свързани с тези за които гласуват. Според мен, проблема е на друго място. Именно, в този не малък процент негласуващи, които са се поставили в условията на "отнето право на глас" и тези които избират "по-малкото зло". Тези хора трябва да осъзнаят, че въпреки всичко, имат право на избор и това го предвижда, както "закона за избор на народни представители",
http://www.paragraf22.com/pravo/zakoni/zakoni-d/19564.html
така и подобните му, свързани с избори.
В Чл. 97 пише:
Чл. 97. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) (1) При установяване на резултатите от гласуването за мажоритарен кандидат и за кандидатска листа една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен.

От този член и от цитираните по-долу, става ясно, че “недействителния” глас, също е “вот на избор” и с него се процедира, както с “действителния глас.

В Чл. 98 алинеи (1), (2), (3) и (4) указват, как се процедира при преброяването на гласовете.
Алинея (6) на същия член, конкретизира:
(6) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Бюлетините се подреждат на купчинки, както следва:
1. (нова - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) купчинка от бюлетини за мажоритарни кандидати и купчинка от бюлетини за кандидатски листи, които не са по установения образец;
2. (нова - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) купчинка от бюлетини за мажоритарни кандидати и купчинка от бюлетини за кандидатски листи с вписани в тях специални символи като букви и числа, позволяващи да се разкрие самоличността на избирателя;
3. (предишна т. 1, изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) купчинка от бюлетини за мажоритарни кандидати и купчинка от бюлетини за кандидатски листи по установения образец, в които не е отразен вотът на избирателя;
4. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) купчинка от бюлетини за мажоритарни кандидати и купчинка от бюлетини за кандидатски листи по установения образец:
а) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) с отбелязан вот за двама или повече кандидати или за две или повече кандидатски листи, или
б) които не съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис "унищожена" върху всяка бюлетина;
5. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) купчинки от бюлетини за мажоритарни кандидати и за кандидатски листи по установения образец с отбелязан вот, които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Когато по съдържанието на някоя бюлетина възникне спор, случаят се описва в протокол.
В Чл. 99 се указва:
Чл. 99. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) Секционната избирателна комисия преброява подадените в секцията гласове за мажоритарни кандидати и за кандидатски листи.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) Броят на недействителните гласове за мажоритарни кандидати и за кандидатски листи е равен на сумата от броя на бюлетините по чл. 98, ал. 6, т. 1, 2, 3 и 4.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) Общият брой на действителните гласове за мажоритарни кандидати и за кандидатски листи е равен на броя на бюлетините по чл. 98, ал. 6, т. 5.
А Чл.100 има отношение към съставяне на протокола от Секционната Избирателна комисия.
Чл.100. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) Протоколът на секционната избирателна комисия се съставя в две части: част I - за гласуването за мажоритарни кандидати, и част II - за гласуването за кандидатски листи. В протокола последователно се вписват:
1. броят на намерените в избирателните кутии бюлетини за мажоритарни кандидати и за кандидатски листи;
2. броят на недействителните гласове за мажоритарни кандидати и за кандидатски листи;
3. броят на действителните гласове за мажоритарни кандидати и за кандидатски листи;
4. броят на гласовете, подадени за всеки мажоритарен кандидат;
5. броят на гласовете, подадени за всяка кандидатска листа;
6. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения.

Лично аз смятам, че негласуващите до сега, или избиращите “по-малкото зло”, трябва да гласуват и да изразят своя вот, с празна бюлетина. И ако се окаже, че недействителните бюлетини са повече от действителните, тогава как ще реагира Централната избирателна комисия? Как ще реагират медиите? Как ще реагират международните наблюдатели? А как ли биха реагирали и самите “народни избранници и любимци”?
Защото това ще бъде, ясен и категоричен вот на избирателите, че в последните години, умишленно и целенасочено са поставяни в ситуацията на, “отнето Конституционно право на избор” от тези, които сега със зъби и нокти се борят отново да останат на власт.
305
09.05.2009 - 13:03:13
Венци Гогов

  Невероятни сте! Моето уважение за това което сте направили!
Провокиран съм да пиша, от една статия в електронното издание на "Градски вестник".

"Да докажем, че България може", е мотото на ГЕРБ за евроизборите

http://www.gradski.bg/show.php?storyid=715564

То бива безочие и наглост, ама това минава всякакви граници! Усилията които сте положили за създаването на сайта и показаното в него е актуално и днес. Отгоре на това е адресирано, до Вожда на ГЕРБ-аджиите, Бойко Борисов!
Който не вярва и незнае, как трябва да изглежда една държава, да се качи на колата си и да отиде, не до някоя европейска държава, а до Хърватска! Ей къде е! Не са член на ЕС, но не само селата и градовете са им една приказка, а и нивите и полята са им подредени и красиви.
Всичко това, не се отнася само до ГЕРБ и до глупавото им мото, а до всички които дават мило и драго, за да останат на всяка цена във властта. Кого обслужва тя? Във всеки случай не нас!
Няма сфера в тая абсурдна държава, в която да не са източени и продължават да се източват, пред очите ни, стотици милиони левове. Кога най-сетне ще бъде проумяна простата истина, че ограбват нас, нашите пари? За всяка наша пропиляна и открадната стотинка, трябва да се търси сметка? То не бяха фондове изкупили предприятията ни за хартийки, то не бяха фалирали банки, които замъкнаха парите на хората, то не бяха пирамиди, то не бяха "кредитни милионери", "стратегически инвеститори", "бизнесмени" от всякакъв калибър, "батковци", "братковци", "каки", "черепи", "пилета", "клюнове", "доктори", "самоковци", "руснаци", "маргини", "репи", "компири", "ВИС-аджии", СИК-аджии", ИПОН-джии" и безброй други.
И какво, няма осъдени! И как да бъде осъден милионер или милиардер, след като ще те купи барабар с парцалите?
В Китай, за такива неща разстрелват публично!
А ние сме, като стадо овце, че и по-лошо!
Много правилно ни е охарактеризирал Чърчил, при един разговор с Рузвелт,
"Българският народ не е в състояние да предложи на световната история нищо друго, освен посредствени политици, които през всяка нова генерация го водят към нови и нови провали.”
Ами като нямаме свестни политици, да си внесем отвън и да бъде ометена тая сган!

Не знам Вие как се чувствате, но аз съм вбесен! Създали сте уникален сайт, а те се правят че не съществува и продължават да говорят непрекъснати глупости и да дават празни обещания!
"Да докажем, че България може", и това след 18 години?
Не сме държава, не сме и народ!
Извинявайте!
Искренно Ви подкрепям!
Венци
Отговор: Благодарим Ви!
За съжаление сте прав. Гражданско общество, знаещо и отстояващо правата си, съзрява бавно и много трудно.
Надяваме се, че все някога това ще се случи и ще бъде сложен край, на този Фарс, игран на такава "Политическа сцена".
304
07.05.2009 - 15:01:14
Влади

  Добра и значима работа! Браво!
Доказателство за това е, мълчанието на тези които са получили “писмото”.
Изпращам Ви снимки, за състоянието на ж.п. надлез “Връбница”. По него минавам всеки ден и е цяло приключение. То не бяха един и два “ремонта” и кърпене на дупки. Запълват ги с лопати и след няколко дни пак ги има. Кой е виновен за това не се знае. Със сигурност Кмета Борисов ще каже, че не е виновен, а са виновни Президента, Премиера, разбира се и Доган, левите, десните, средните, периферията, както и ЕС и НАТО, а най-виновни са американците. Може да намекне нещо и за Обама и задължително ще съобщи, че от ЕНП го подкрепят категорично и безапелационно.
Наистина жалко, за невероятния ви труд. Би трябвало управляващите да реагират цивилизовано и с благодарност, а не да ви обвиняват за очевидни неща.
Но, така е в България!
Поздрави!
Отговор: Благодаря за снимките. Качени са тук
303
30.04.2009 - 13:02:08
Илия Златев

  Здравейте!
Пак съм аз. Искам да покажа какво се случи, след като кръстовището се беше превърнало в “езеро”. (предишните ми снимки)
След обяд, в същия ден, се появи камион на “Кризисния щаб” с няколко човека, които успяха да “отпушат” каналите. Намерих си номера, но това което оставиха след себе си, стои така вече една седмица.
Зейналата “дупка”, създадена от тези “майстори”, “професионалисти”, “кризисници” или каквито и да са там, е още по-опасна и то за дяснозавиващите, защото нямат никаква видимост какво ги очаква.
Това е повече от безхаберие. Нямам думи! Нима тези хора, които получават заплати, за да се справят с подобни проблеми, нямат капка отговорност? Това ли е решаване на проблем? Или може би те само отпушват каналите, като ги разбиват, а след това някой друг трябва да ги поправя? Не разбирам, колко коли трябва да се счупят в новосъздадения “проблем” за да се направи нещо?
Може би сега, някой друг пострадал трябва да започне да звъни по телефоните, за да се направи всичко както трябва?
Това е пълно безумие!
Изпращам Ви снимките.
Поздрави!
Отговор: Благодаря за снимките. Качени са тук
302
26.04.2009 - 15:52:14
А. Попов

  Привет на всички!
Впечатлен съм от труда Ви! Подкрепям Ви изцяло, за усилията, за положения благороден труд и за борбата Ви с безхаберието на институциите. Смятам че с тази, наистина престъпна и ненаказуема безотговорност, те профанизираха българския народ и го докараха до тотален идиотизъм, който не може да бъде сравнен с нищо.
Какво имам предвид?
Изключително тежките катастрофи по нашите пътища, се предизвикват от хора, без всякакъв здрав разум и отговорност. Самоубийци, които застрашават не само собственния си живот и живота на тези които возят, но и на всички участници в движението, като ги тероризират с наглостта и поведението си на пътя.
На 20.04.2009 г. се прибирах в София от Бургас. Бях свидетел на стотици самоубийствени изпреварвания, между Карнобат и Нова Загора, в забранени за това участъци, които се разминаваха на косъм от най-тежкото. Движението беше натоварено и такива безумия не биха могли да се оправдаят с нищо.
Успях да снимам такова изпреварване, при което бяхме принудени драстично да свалим скоростта, с опастност да ни ударят отзад, за да дадем възможност на самоубиеца да се вмъкне в колоната. Ако не бяхме направили това, щеше да последва или челен удар , при който сигурно щяхме да пострадаме и ние, или да се ударим в безумеца с БМВ-то
В каква държава живеем? Нима толкова сме оглупяли вече, за да търпим подобен тероризъм и на пътя?
Ако Полицията и КАТ си направят труда да прочетат или следят сайта Ви и видят снимките които Ви изпращам, това е достатъчно да бъде отнета книжката на този убиец.
Жалко е, че прекрасният Ви сайт, няма подобаваща подкрепа от хората, за институциите е ясно защо!
Не е трудно да се направят няколко снимки и да се опише сниманото, за да боде очите на тези на които им плащаме за да си вършат работата.
Желая успех на целия Ви екип!
Отговор: Благодаря за снимките. Качени са тук
301
22.04.2009 - 17:57:08
Илия Златев

  Сайта Ви, е чудесен!
То, безхаберието и безотговорността са навсякъде около нас, но идеята Ви да се показват и документират е много добра!.
Ето едно с днешна дата, 22.04.2009 г. Сряда.
Към 11:15 часа, ми се наложи да премина през образувалото се "езеро" на кръстовището с бул."д-р Петър Дертлиев" и ул."ген. Владимир Динчев" по която се движат и тролеи 6,7. Не очаквах дълбочината да е голяма. Не беше валял пороен дъжд, а ръмеше едва едва. Изненадах се, когато ми се откачи пластмасовата броня от едната страна и се разтрака. Спрях от другата страна и видях, че и номера ми беше останал някъде във водата.
Обаждането ми на номер 112 предизвика поява на полицейска кола. Полицаите погледнаха водата и си тръгнаха. Позвъняването ми на пожарната, имаше същия ефект. Пристигна един лек червен автомобил. Слязоха двама, които направиха няколко снимки и също си тръгнаха. След това позвъних на "Гражданска защита". Дойде и техен автомобил, но "защитниците на гражданите" се повъртяха малко, направиха и те няколко снимки и отпрашиха сигурно към друго “природно бедствие”. Не можех да си тръгна без номер, затова оставих колата, отидох и взех моя фотоапарат, за да дам и аз своя принос в запечатване на събитието. Часът беше 13:10, а потърпевши подобно на мен имаше доста. Трябваше да изчакам водата да се оттече, за да мога да намеря и взема номера си.
Най-интересното в случая е, че този проблем и на това място е от години. При валеж винаги се образува “езеро”. Любопитен е и факта, че при пороен дъжд, от шахтата която се намира в средата на езерото, през отворите на капака и, се вдига воден стълб с височина около метър, който много бързо наводнява кръстовището.
Кой трябва да се справи с това незнам, след като обажданията ми не доведоха до нищо.
Сега “пожарникарите” имат снимки, “гражданска защита” имат, а и аз имам и Ви ги изпращам!
Моите почитания за сайта!
Отговор: Благодаря за снимките. Качени са тук
300
21.04.2009 - 07:40:59
Беко Ровела

  Вчера Ви съобщох една "приятна" новина, но ето че днес се налага да продължа с "лоши". На бул."Симеоновсдко шосе", близо до околовръстния път, /до бензиностанцията/, преди първия сняг миналата, 2008, започна някакъв ремонт. Поработиха една седмица, сложиха обезопасителна лента и ... изчеднаха, цяла зима престоя тоя "обект", ще доживее лятото. Без никакви светлинни сигнали заема цялата дясна лента в посока към София, както показва първата снимка. Типичен пример за българското "мърлява работа", която обаче създава опасни условия за пътното движение. На втората снимка се вижда как една откъснала се в единия край реклама "майчински" е прегърнала светофара и светлините трудно се виждат. Това продължава повече от седмица, оттам минават и полицейски патраулки от КАТ - нищо!
299
20.04.2009 - 21:13:47
Беко Ровела

  Нали си спомняте, че Ви изпратих фото на три спящи полицаи на 20-на крачки един от друг, разположени под метрото в кв.Мусагеница. Снощи, 19.04 си бяха там. Днес сутринта, Боже мой, на двата крайни бяха демонтирани по два сектора в двете направления! Дали възкръсналия Христос не е направил още едно добро дело или някой чете сайта Ви! С поздрав: Беко Ровела
Отговор: Благодаря за снимката. Качена е тук
298
16.04.2009 - 09:53:12
Кирил Станчев

  Здравейте. Сайтът Ви е чудесен.
Попаднах на него случайно, по повод емоции, свързани с проблемите на София. Пътувах от Орлов мост, по ул."Цар Иван Асен II". Платното в посока Център от Ситняково, е разкопано, поради някакъв си ремонт. Същевременно никой не се е погрижил да разчисти останалата част от пътното платно от неправилно спрени и паркирани МПС. И тези МПС, които искат да преминат по улицата, в двете посоки, се опитвахме да се разминем, някак си.... Отне ми около 30 минути да измина разстоянието от Орлов мост до Ситняково т.е. около 1 км/30 мин. Докато си стоях в колата и се опитвах да не се ядосам /много/ реших да се обяда на шумно рекламирания тел.112, за да съобщя за проблема. Но!!! оперторката ми каза, че това е СПЕШЕН телефон и поводът за моето обаждане не е от тази категория. Обадете се, казва ми учтивия женски глас, на ГОРЕЩИЯ телефон на Столична община. Не бях чувал за такъв телефон. Аз пък казвам, с цялото си търпение, просто съобщете на полицията /КАТ/, нали сте спешни, да пратят просто ЕДИН регулировчик, нищо кой знае какво не искам от Вас............ Не можело, да съм им се обадил аз. /псувня, наум/
Ядосах се, стигнах, и седнах да видя в нета сходни неща, така попаднах на Вашия сайт. Е оплаках се, пожелавам здраве и успех в инициативата. Поздрави.
[Първа] Страница ... 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ... от 39 [Последна]