Бързо ходене с препятствия по улици

01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
     
13