Гората над Нови Искър, Дефилето над Гъбата, Нови Искър

  
01 02 03 04